Budi dio naše mreže
Izbornik

Pretraga vijesti

8F2560F6-28A6-47B9-8F64-2E62E29F8FBE Created with sketchtool.

125. GODINA DOGME O PAPINOJ NEZABLUDIVOSTI

Vatikan, 21. 7. 1995. (IKA) - Prije 125. godina proglačena je dogma o nezabludivosti poglavara Katoli~ke Crkve kad službeno - "ex cathedra" utvršuje da se neka vjerska istina doista nalazi u pokladu vjere bilo u Bibliji, bilo u pokladu vjere. Koncilski

KATOLIĐKO SLAVLJE U SANKT PETERBURGU

Vatikan, 21. 7. 1995. (IKA) - "L'osservatore romano" posvetio je, u ~etvrtak 20. srpnja, znatnu pozornost zakačnjelom izvječđu iz Sankt Peterburga u Rusiji. Ondje je osobito sve~ano proslavljen ovogodičnji blagdan sv. apostola Petra i Pavla u crkvi sv.

GODINA 1995. PROGLAćENA GODINOM APOKALIPSE

"Uziši ovamo i pokazat đu ti čto se ima dogoditi nakon ovoga!" (Otk 4,1). Polazeđi od tog poziva iz knjige Otkrivenja sv. Ivana Apostola ekumenski patrijarh Bartolomej I, ispunjajuđi želju koju je na Patmosu g. 1988. bio izrazio njegov prethodnik Dim

VRHBOSANSKI NADBISKUP - HUMANIST DESETLJEŠA

Busova~a, 20. 7. 1995. (IKA/Hina) - Vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljiđ primio je 19. srpnja, "Zlatnu povelju humanizma" Mešunarodne lige humanista, koju mu je u Busova~i uru~io glavni tajnik Lige Zdravko ćurlan, te je time proglačen humanistom

SUSRET MISIONARA U PULI

Pula, 20. 7. 1995. (IKA) - ćesti po redu susret misionara i misijskih djelatnika 18. i 19. srpnja u Puli okupio je 35 misionara i djelatnika hrvatskih katoli~kih misija. Radni dio sastanka u utorak, 18. srpnja, predvodio je hvarski biskup Slobodan ćtamb

PROZVANI "KREATORI ZLOĐINA U BANJOLUĐKOJ REGIJI"

Zagreb, 20. 7. 1995. (IKA) - Zajednica Hrvata sjeverozapadne Bosne sa sjedičtem u Zagrebu objavila je vijest iz Banje Luke u kojoj imenuje "tzv. 'srpske intelektualca' kao kreatore zlo~ina u banjalu~koj regiji". U vijesti stoji kako se srpski teror nad

PRAG: "CRKVENI ZAKON" - ISHODIćTE ODVAJANJA CRKVE OD DRĆAVE

Prag, 20. 7. 1995. (IKA) - Izvanredno zasjedanje ~ečke vlade na kojem đe se razgovarati o crkvenim pitanjima predvišeno je za po~etak rujna, dogovoreno je na posljednjem zasjedanju ministarskog vijeđa u Pragu. Glavna đe tema biti nacrt "Crkvenog zakona"