Budi dio naše mreže
Izbornik

Pretraga vijesti

8F2560F6-28A6-47B9-8F64-2E62E29F8FBE Created with sketchtool.

SLOVENSKI BISKUPI OCIJENILI USPJEŠNIM PAPIN POSJET SLOVENIJI

Ljubljana, 23. 5. 1996. (IKA) - U zakljueku zajednieke konferencije, nakon pastoralnog posjeta Svetoga Oca Sloveniji, slovenski su biskupi objavili pozitivnu bilancu i rezultate posjeta, te se zahvalili svima koji su pridonijeli uspjehu toga važnog doga

SICILIJA: UMIROVLJENI NADBISKUP POZVAO NA BORBU PROTIV MAFIJE

Palermo, 23. 5. 1996. (IKA) - Nadbiskup Palerma kardinal Salvatore Pappalardo pozvao je još jedanput, na svom odlasku u mirovinu, na odlueniju borbu protiv mafije. Na bogoslužju prošlog vikenda u palermskoj katedrali kardinal je Pappalardo osudio ubojst

U RIMU ME?UNARODNI SKUP O CRKVENOM PRAVU

Rim, 23. 5. 1996. (IKA) - "Etika i pravo u oblikovanju suvremenih pravnih poredaka" tema je 11. me?unarodnog skupa o Kanonskom pravu koji se održava na Papinskom sveueilištu "Lateranum". Skup je zapoeeo 22. svibnja, i trajat ae do 25. svibnja, a na njem

FRANCUSKA REDOVNICA NAVRŠAVA STO GODINA ŽIVOTA

New Delhi, 23. 5. 1996. (IKA) - Francuska redovnica Noelli Toussaint 26. svibnja navršit ae sto godina života. S. Noelli ro?ena je 1896. u Escriebofu, na sjeveru Francuske. U 24. godini života ulazi u red sestara Misionarki ljubavi, a u 31. godini odlaz

SOCIJALNI I KARITATIVNI RAD POTREBNIJI OD GRADNJE NOVIH CRKAVA

Vilnius, 23. 5. 1996. (IKA) - "Moramo odgoditi gradnje i ukrašavanje crkvenih gra?evina, gdje god one nisu prijeko potrebne", istaknuo je novoimenovani nadbiskup Kaunasa Sigitas Tamkevicius u svojoj nastupnoj propovjedi na sveeanom misnom slavlju u nedj

ZASJEDALO STALNO VIJEAE HRVATSKE BISKUPSKE KONFERENCIJE

Zagreb, 22. 5. 1996. (IKA) - Stalno vijeae Hrvatske biskupske konferencije pod vodstvom predsjednika HBK kardinala Franje Kuhariaa, zasjedalo je 21. svibnja u punom sastavu, u Nadbiskupskom dvoru u Zagrebu. U tijeku zasjedanja razmotreno je više aktualn

DR. FANINI KOD KARDINALA KUHARIAA

Zagreb, 22. 5. 1996. (IKA) - Zagrebaeki nadbiskup kardinal Franjo Kuharia primio je 21. svibnja predsjednika Svjetskog saveza baptista dr. Nilsona Faninija sa suprugom Helgom. Na susret s kardinalom došli su i predsjednik Saveza Baptistiekih Crkava u Hr

ŠEZDESET GODINA SVEAENIŠTVA PETRA MARKOVCA

Punitovci, 22. 5. 1996. (IKA) - U Punitovcima, župi u ?akovštini, djeluje najstariji aktivni sveaenik ?akovaeko-srijemske biskupije župnik Petar Markovac, koji je prije odlaska u mirovinu, 21. svibnja, proslavio svoj dijamantni jubilej, 60. obljetnicu s

DESETLJETNA BORBA PROTIV PROTUKRŠAANSKE PROMIDŽBE

Prag, 22. 5. 1996. (IKA) - Praški nadbiskup kardinal Miloslav Vlk optužio je eeško politieko vodstvo da još uvijek prihvaaa protukršaansku promidžbu bivših komunista. Vea nekoliko desetljeaa komunistieka partija bori se protiv Crkve koju predstavlja kao