Budi dio naše mreže
Izbornik

Prikazi

NEKA SPORT BUDE ORUĐE MIRA I PRIJATELJSTVA MEĐU NARODIMA

Sport sadrži pozitivnu i sveopću poruku. Sport je na neki način metafora kršćanskog iskustva, usmjerenog prema postizanju vječnog života. I jedno i drugo zahtijeva napore i zadovoljstva, rekao je Papa na proslavi Jubileja sportaša u Vatkanu

NAGAĐANJA O PAPINOJ OSTAVCI

Knjiga uglednoga belgijskog kardinala Godfrieda Danneelsa: "U potpunoj slobodi - šest razgovora s kardinalom", koja je ovih dana izašla u Belgiji, gdje su se okupili predstavnici Europskih bisksupskih konferencija, a bit će predstavljena 23. listopada u Bruxellesu, ponovno je izazvala raspravu o mogućoj ostavci pape Ivana Pavla II.

KARDINAL KUHARIĆ: ISTINA O TDKS-u

"Istina o Teološkom društvu 'Kršćanska sadašnjost'" naslov je razgovora s umirovljenim zagrebačkim nadbiskupom kardinalom Franjom Kuharićem, objavljenim u "Glasu Koncila" od 29. listopada. U razgovoru se kardinal osvrće na doba utemeljenja Teološkoga

PREDSJEDNICI EUROPSKIH BK O PROCESU EUROPSKE INTEGRACIJE

Godišnja plenarna skupština Vijeća europskih biskupskih konferencija (CCEE) održana je od 19. do 22. listopada u Louvainu u Belgiji, na poziv predsjednika Belgijske biskupske konferencije nadbiskupa Malinesa-Bruxellesa kardinala Godfrieda Danneelsa.

KARDINAL RATZINGER ODGOVARA KRITIČARIMA

Izjava "Dominus Iesus" želi biti poziv svim kršćanima da se "iznova otvore priznavanju Isusa Krista kao Gospodina i daju tako Svetoj godini duboko značenje". Treba li dodatno pojašnjavati da je Kongregacija za nauk vjere u Izjavi samo preuzela koncilske tekstove i pokoncilske dokumente, ništa ne dodajući niti oduzimajući. Izjave su to predstojnika Kongregacije za nauk vjere kardinala Josepha Ratzingera u razgovoru objavljenom 22. rujna u njemačkom dnevniku "Frankfurter Allgemaine Zeitung".

PIO XII. SPRIJEČIO POGROM RIMSKIH ŽIDOVA

"Znam da mnogi kritiziraju papu Pacellija no prema mome sudu on je pozitivan. Na svome radnome stolu u Izraelu imam cedulju na koju sam napisao 'klevete protiv Pija XII.': bio je jedini koji je intervenirao kako bi spriječio deportaciju (rimskih) Žido

LEKSIKON IKONOGRAFIJE LITURGIKE I SIMBOLIKE ZAPADNOG KRŠĆANSTVA

IV. dopunjeno izdanje Kršćanska sadašnjost 2000. "Cilj je ove knjige da bude nevježama prva informacija, a znalcima podsjetnik o kršćanskoj ikonografiji, liturgici simbolici", ističe se u predgovoru prvome izdanju Leksikona ikonografije liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva.

30. VARAŽDINSKE BAROKNE VEČERI

Ovogodišnje 30. Varaždinske barokne večeri, u cijelosti posvećene 250. obljetnici smrti uglednog skladatelja Johanna Sebastiana Bacha, održane su od 24. rujna do 8. listopada.

1 163 164 165 166 167 187