Budi dio naše mreže
Izbornik

Krizmanijada u Brestju

Brestje (IKA)

U subotu 22. listopada u Župi Dobrog Pastira u Brestju održana je tradicionalna krizmanijada koju dva puta godišnje za krizmanike organizira zajednica mladih.

Tema krizmanijade bile je “Darovi Duha Svetoga”, a sudjelovalo je 50-tak krizmanika i 12 animatora mladih.

Nakon uvodne molitve susret je počeo katehezom u kojoj je na početku videom objašnjeno glavno značenje sakramenta Svete potvrde. Krizmanici su nakon kateheze podijeljeni u sedam grupa pa je sukladno tome svaka grupa obradila jedan dar Duha Svetoga i bolje proučila kako možemo pojedini dar iskoristiti u svome životu. U plenumu predstavljen je rad svake grupe, a nakon obroka uslijedile su animatorske igre poput aliasa s pogađanjem vjerskih pojmova, štafete, mini košarke, metlotrka i poligona života.

Krizmanici su na tom susretu dobili bolji uvid u darove koje će primiti na Svetoj potvrdi, no i dobro su se zabavili što su i sami posvjedočili: „na susretu je bilo zabavno, igrali smo razne zabavne igre i o našoj vjeri puno naučili“ (Klara).