Budi dio naše mreže
Izbornik

Rumunjska: Pokrenuta kauza beatifikacije svećenika mučenika komunističkog režima

Iași (IKA)

U rimokatoličkoj katedrali u Iașiju u Rumunjskoj u nedjelju 30. siječnja otvorena je biskupijska faza postupka beatifikacije don Dumitru Mateia, svećenika žrtve komunističkog režima, objavila je Agencija SIR.

Mons. Iosif Păuleț, biskup biskupije Iași predstavio je članove Crkvenoga suda uspostavljenog za kauzu koji su položili prisegu na „vjernost povijesnoj i teološkoj istini“. „Molimo Boga da i ovaj naš subrat bude uzdignut na čast oltara“, rekao je mons. Păuleț potaknuvši vjernike da bolje upoznaju tog svećenika mučenika.

„Don Dumitru Matei je bio neugodan prorok jer je govorio u Božje ime, bio je svjedok ljubavi, koji je širio oko sebe pravu ljubav“, rekao je u homiliji postulator kauze don Isidor Iacovici. Premda je svećenik mučenik komunističkog režima umro na teritoriju biskupije Bukurešt, uz pristanak nadbiskupa Bukurešta, mons. Aurela Percăe, kauza je pokrenuta u biskupiji Iași u kojoj je don Matei, osim što je rođen, također zaređen za svećenika i vršio svoju pastoralnu službu. „Apostola siromahâ“, kako su prozvali don Mateija još od prvih godina pastoralne službe, dale su uhititi komunističke vlasti, osuđen je na smrt i strijeljan 21. veljače 1951., u dobi od 37 godina.