Budi dio naše mreže
Izbornik

Čazma s crkvom svete Marije Magdalene uvrštena na rutu romaničke europske baštine „Transromanica“

Čazma (IKA)

Čazma je s crkvom svete Marije Magdalene od 1. siječnja 2023. godine postala prva hrvatska članica Kulturne rute Vijeća Europe – Transromanica, što je predstavljeno na konferenciji 11. siječnja, objavilo je Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske.

Nositelj hrvatskog članstva na ruti Transromanica je Centar za kulturu Čazma – Gradski muzej Čazma.

Na konferenciji održanoj u prostoru Multifunkcionalnog centra u Čazmi predstavnica Proširenog parcijalnog sporazuma o kulturnim rutama te voditeljica Službe za pokretnu, etnografsku i nematerijalnu kulturnu baštinu Ministarstva kulture i medija Tatjana Horvatić osvrnula se na značenje i prisutnost Kulturnih ruta Vijeća Europe u Hrvatskoj. Naglasila je važnost promidžbe hrvatske baštine u širem europskom kontekstu.

Na početku konferencije prisutnima se obratio gradonačelnik Čazme Dinko Pirak, koji je zahvalio za prepoznavanje čazmanskog lokaliteta kao dijela europske romaničke kulturne baštine te dao potporu daljnjoj afirmaciji grada putem takvih kulturnih programa suradnje.

Direktorica kulturne rute Transromanica Annemarie Schmidt govorila je o ruti kao promotoru europske romaničke umjetnosti i arhitekture te zajedničkom romaničkom naslijeđu deset europskih zemalja: Njemačke, Austrije, Portugala, Španjolske, Francuske, Italije, Slovačke, Hrvatske, Srbije i Rumunjske.

Na značenje crkve sv. Marije Magdalene kao prvog hrvatskog lokaliteta na ovoj kulturnoj ruti kao i jedne od značajnijih i najbolje očuvanih srednjovjekovnih crkava na prostoru kontinentalne Hrvatske osvrnule su se dr. sc. Maja Cepetić Rogić (Centar za kulturu Čazma) i Tea Gudek Šnajdar (Culture Tourist), koje su pripremale prijavnu dokumentaciju, te dr. sc. Vladimir P. Goss sa Sveučilišta u Rijeci, koji je prethodnih desetljeća svojim publikacijama čazmansku crkvu uveo u europsku znanstvenu literaturu.

Pridruživanjem ruti romaničke europske baštine, Hrvatska je dostigla broj od 18 certificiranih kulturnih ruta koje njome prolaze.

Više o crkvi sv. Marije Magdalene može se pročitati na službenoj stranici Grada Čazme.