Budi dio naše mreže
Izbornik

Dr. sc. Šimo Šokčević – novi redoviti profesor KBF-a u Đakovu

Đakovo (IKA/TU)

Dr. sc. Šimo Šokčević izabran je na više znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja filozofija, objavio je Tiskovni ured Đakovačko-osječke nadbiskupije.

Izvanredni profesor na Katedri filozofije unutar Odsjeka za filozofiju i povijest Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Đakovu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, dr. sc. Šimo Šokčević, nakon što je ispunio zakonske uvjete, 13. listopada 2023., temeljem Odluke Matičnoga odbora za područje humanističkih znanosti – polja filozofije i teologije o ispunjavanju svih uvjeta izabran je na više znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja filozofija, objavio je Tiskovni ured Đakovačko-osječke nadbiskupije.

Sukladno Statutu KBF-a i crkvenim odredbama, Dikasterij za kulturu i obrazovanje je 30. siječnja izdao Nihil obstat Svete Stolice, a 28. veljače veliki kancelar KBF-a u Đakovu, mons. dr. Đuro Hranić, potvrdio je izbor te mu je time završen postupak izbora na više znanstveno-nastavno radno mjesto.

Prof. dr. sc. Šimo Šokčević rođen je 1980. u Slavonskom Brodu. Nakon gimnazije u Slavonskom Brodu, 1999. upisao je filozofsko-teološki studij na Teologiji u Đakovu. Poslijediplomski studij filozofije upisao je na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu 2004. te je magistrirao 2007., a doktorirao 2010. godine kod prof. dr. sc. Ivana Kopreka s temom “Etika identiteta Amartye Sena”.

Na KBF-u u Đakovu 2007. izabran je na suradničko radno mjesto asistenta, 2010. na radno mjesto višeg asistenta, a 2012. godine na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta. Godine 2018. izabran je na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora. Na KBF-u u Đakovu predaje kolegije iz filozofije, a od 2010. do 2012. godine predaje i na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

Od 2014. do 2018. bio je prodekan za znanost i međufakultetsku suradnju KBF-a u Đakovu, te od 2014. do 2022. bio je voditelj Odsjeka za filozofiju i povijest. Od 1. listopada 2022. vršitelj je dužnosti prodekana za znanost i međufakultetsku suradnju KBF-a u Đakovu. Također je djelovao i kao član Sveučilišnoga savjeta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, a od 2017. djeluje i kao član Povjerenstva za izdavačku djelatnost osječkog sveučilišta.

Član je uredništva međunarodnog teološkog časopisa “Communio”, a od 2016. je glavni i odgovorni urednik znanstvenoga časopisa KBF-a u Đakovu “Diacovensia – Teološki prilozi”. Vodio je znanstveni projekt „’Cor ad cor loquitur’: Bit filozofiranja prema Johnu Henryju Newmanu” te je sudjelovao u projektima Strossmayerana u engleskim izvorima i DARIAH-HR. Sudjelovao je u radu organizacijskih i programskih odbora brojnih domaćih i međunarodnih znanstvenih konferencija. Objavio je tri autorske i dvije uredničke knjige i preko 20 znanstvenih radova. Autor je i preko 120 stručnih radova u različitim časopisima te kao recenzent surađuje u brojnim domaćim i inozemnim znanstvenim publikacijama. U sklopu programa mobilnosti (Erasmus+) usavršavao se na učilištima u Pragu, Leuvenu, Münsteru i Salamanci. Djeluje kao ekspert Agencije za visoko obrazovanje te sudjeluje u reakreditaciji visokih učilišta u zemlji, te je ujedno i ekspert AIKA-e i sudjeluje u reakreditacijama visokih učilišta u Latviji. Recenzent je Slovenske istraživačke agencije (ARRS) i Transatlantske platforme za društvene i humanističke znanosti “Demokracija, upravljanje i povjerenje” koju vodi Agencija FAPESP iz São Paula. Oženjen je i otac četvero djece te aktivno surađuje u Župi Gospe Brze Pomoći u Slavonskom Brodu.