Budi dio naše mreže
Izbornik

Homilija kardinala Franje Kuharića na misi za mir u zagrebačkoj katedrali

Zagreb (IKA)

U povodu 20. obljetnice smrti sluge Božjega kardinala Franje Kuharića, koji je preminuo 11. ožujka 2002. godine, Tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije donosi njegovu homiliju koju je izrekao 8. rujna 1991., na blagdan Rođenja Blažene Djevice Marije, na dan kada je cijela Crkva, na poziv ondašnjeg pape sv. Ivana Pavle II., molila za mir u Hrvatskoj.

Zagrebačka katedrala, 8. rujna 1991. – Misa za mir

Bogoljublje – čovjekoljublje – rodoljublje

Uvod

Draga braćo i sestre u Isusu Kristu!

Sveti otac Ivan Pavao II. obavijestio me je brzojavom u četvrtak 5. rujna da je cijelu Crkvu u svijetu pozvao da danas, na blagdan Rođenja Blažene Djevice Marije, moli za mir u Hrvatskoj. Dakako, to očekuje s punim pravom i od nas, da se u svim župama naše domovine slavi misa za mir. To činimo i ovom misom u zagrebačkoj katedrali. U svoju molitvu uključujemo sve poginule branitelje i sve pokojnike kojima je nasilje prekinulo nit zemaljskog života. Molimo za sve ranjene, za sve zarobljene, za sve u zatvorima teško mučene. Suosjećajući sa svima koji trpe, molimo za hrabrost i utjehu prognanima iz svojih domova u kojima su mirno živjeli i radili ne nanoseći nikom nasilja, ne ugrožavajući ničiji mir i sigurnost.

Danas je u Podravskoj Slatini ispraćaj na posljednji počinak i iščekivanje uskrsnuća 22 žrtve pokolja u Četekovcima i obližnjim selima. I njih uključujemo u ovu misu dijeleći duboku žalost s obiteljima koje oplakuju!

Ali, naša molitva, naš vapaj mora biti krik skrušenoga srca. Molitva iz čiste savjesti odjekuje u Božjem Srcu i doziva njegovo milosrđe! Stoga slavimo ova sveta otajstva Žrtve Kristove kajući se za svoje grijehe, za grijehe počinjene u našim obiteljima, za grijehe našeg naroda, da budemo dostojni mira!

Homilija

Draga braćo i sestre u Isusu Kristu!

U prvom čitanju čuli smo proroka Izaiju. Potlačenom i teško iskušanom izraelskom narodu prorok upućuje riječ ohrabrenja i nade: “Recite preplašenim srcima. ‘Budite jaki, ne bojte se! Evo Boga našega, odmazda dolazi! Božja naplata, on sam hita da vas spasi!’ I kao znak Božjeg spasenja prorok obećava slijepima vid, gluhima sluh, nijemima govor, procvat i plodnost pustoj i sažganoj zemlji (usp. Iz 35,4-7). Tim se navještajima oslikava Božje spasenje koje mijenja situaciju, oslobađa i mirom dariva iskušane; progonjene, potlačene. Ali tim se slikama naviješta i ono što Bog čini u ljudskim dušama, a to je obraćenje od zla na pravednost života. To je promjena ljudskih srdaca da oslobođena od svakog grijehe budu ispunjena dobrotom i ljubavlju!

Imajući u vidu te promjene Božjim zahvatom u savjesti ljudi, prorok tješi u Božje ime: “Budite jaki, ne bojte se!”

Nije li ta Božja riječ i nama danas tako potrebna! Rat je, okrutan i nemilosrdan na tlu naše lijepe domovine. Rat nametnut, rat osvajački, rat protiv slobode; rat koji izvire iz dubokih izvora mržnje. Rat je to koji je poticala “laž protiv istine”, kako kaže apostol Jakov u svojoj poslanici. A “gdje je zavist i svadljivost, ondje je nered i svako zlo djelo”, kaže apostol. Uzrok svake borbe, svakog sukoba, kojemu je najstrašnji izraz ratno pustošenje i ubijanje, nalazi se u pohlepi za tuđim i u mržnji protiv drugoga. Ratom se hoće osvojiti i potlačiti. Nije li prije pola stoljeća takav jedan rat zalio krvlju cijelu Europu.

Ali kad neki osvajač misli da je to potreba i mudrost u vlastitom interesu vođene politike, onda je to, po riječima apostola Jakova, đavolska mudrost. A đavolska mudrost je ludost i nesreća! To je zlo i Zli na djelu!
Makar kako bili u nevolji, makar koliko bili izloženi nasilju, mi kao kršćani ne smijemo nikada pasti u napast da nas zarazi takva “mudrost”. Zakonita obrana domovine, obitelji, slobode pravo je i dužnost, moralni čin, ali ta obrana ne smije nikada prijeći zakonitost na štetu dostojanstva i prava drugoga, ta obrana ne smije nikada prijeći u mržnju i osvetu. Stoga i u ratnom vihoru ponašajmo se onom mudrošću koja je odozgor da sačuvamo dostojanstvo savjesti i srca, da potvrdimo i dostojanstvo pravedne stvari koju branimo!

Apostol kaže: “A mudrost odozgor ponajprije čista je, zatim mirotvorna, milostiva, poučljiva, puna milosrđa i dobrih plodova, postojana, nehinjena. Plod se pak pravednosti u miru sije onima koji tvore mir” (Jak 17-18).

To je mudrost Evanđelja! Čuli smo Isusov Govor na gori. Koga on proglašava blaženima? Zar sebične bogataše? Ne! Zar gramzive moćnike? Ne! Zar tlačitelje i izrabljivače? Ne! Zar progonitelje istine i pravednosti? Ne! Bog je uz one koji su gladni i žedni pravednosti. Bog je tješitelj nasiljem ožalošćenih. Bog govori da su dostojni Kraljevstva nebeskoga siromasi u duhu koji su oslobođeni od požude tijela, požude očiju i oholosti života. Bog je uz krotke, milosrdne, čiste srcem. Bog je uz mirotvorce i naziva ih sinovima Božjim! Progonjenima zbog pravednosti, i radi njegova imena, Bog obećava vječnu utjehu Kraljevstva nebeskoga. Zato im govori: “Blago vama kad vas – zbog mene – pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas! Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima!” (Mt 5,12).

U svjetlu te Božje riječi naša je nada utemeljena i opravdana. Naša vjera u pobjedu istine, pravednosti i dobra mora biti čvrsta. Naša je snaga u ljubavi prema Bogu i ljudima,  ta će ljubav slaviti pobjedu. To će biti dar mira i pobjeda mira!

“Recite preplašenim srcima: ‘Budite jaki, nebojte se!” Najviši moralni autoritet danas u svijetu i suvremeni prorok mira papa Ivan Pavao II. upućuje i nama danas to ohrabrenje! Koliko je uživljen u našu tragičnu situaciju i koliko suosjeća s nama u našim patnjama dokazuje i svojim pozivom cijeloj Crkvi Katoličkoj u cijelom svijetu da danas, zajedno s njime, moli za mir u Hrvatskoj. Osjetljiv za patnju bilo koga na svijetu, Papa često izražava svoje suosjećanje i ljubav prema onima koji trpe. Ali, ovim sveopćim pozivom na molitvu za mir nastoji uključiti cijelu Crkvu i međunarodne ustanove u zauzetost za mir i slobodu u Hrvatskoj; time dokazuje svoju posebnu pastirsku pažnju i brigu prema nama.

Svojim pozivom na molitvu cijele Crkve uprisutnio je, možemo kazati, Hrvatsku u svaki kutak zemaljske kugle, u svako vjerničko srce i onih ljudi koji za Hrvatsku možda nikada nisu ni čuli! Svaki vjernik u svijetu koji danas sklopi ruke i moli za naš mir, suosjećat će s nama, bit će povezan s nama u molitvi, a molitva je ljubav!

Mir za koji molimo nije samo u tome da zašute oružja, da prestane razaranje i ubijanje. Mir na koji Papa poziva i za koji cijela Crkva zajedno s njime moli je Mir koji Bog obećava i dariva onima koji ga iskrenim srcem traže! To je onaj Mir o kojem pjeva psalmist u psalmu današnje Euharistije: “Gospodin obećava mir narodu svome, vjernima svojim, onima koji mu se svim srcem vrate. Zaista, blizu je spasenje njegovo onima koji ga se boje, i slava će njegova prebivati u zemlji našoj! Ljubav će se i Vjernost sastati, Pravda i Mir zagrliti. Vjernost će nicat iz zemlje, Pravda će gledat s nebesa. I Gospodin će dati sreću, i zemlja naša urod svoj. Pravda će stupati pred njim, a Mir tragom stopa njegovih!” (Ps 85/84/).

Taj i takav mir isključuje svaku mržnju, laž i nasilje. Taj i takav mir znači novi svijet, bolji svijet u kojem pravednost prebiva. Sve su vrijednosti života uključene u taj mir: sloboda, sigurnost, pravednost, pomirenje, opraštanje, poštovanje među osobama i narodima, ljubav prema Bogu i čovjeku. Taj je mir: bogoljublje, čovjekoljublje i rodoljublje! Taj je mir puno dostojanstvo osobe, obitelji, naroda! Taj mir obuhvaća zaštitu života od njegova začeća do prirodnog odlaska u vječnost, o čemu samo Bog odlučuje!

Za takav mir molimo, za takav se mir zauzimaju svi ljudi dobre volje, takav mir Sveti Otac naviješta. Za takav mir bore se dostojanstveno i nenasilno i majke u pokretu “Bedema ljubavi”, u čemu ih podržavamo i blagoslivljamo.

Danas je Sveti otac Ivan Pavao II. učinio postaralni posjet gradu Vicenzi. O podne je u tom gradu, pred mnoštvom hodočasnika, prije molitve Anđeoskog pozdrava, govorio o našoj tragediji ovim riječima: “Danas se iz cijele Crkve razasute svijetom uzdižu Bogu posebne molitve kako bi se isprosio kraj borbi u Hrvatskoj i mir za sve nraode u Jugoslaviji. Mi smo također molili na te naknane sinoć na krunici i danas u misi prije podne, a činimo to i sada svi zajedno obraćajući ze zagovoru Kraljice Mira.

U posljednja su se dva mjeseca umnožili oružani sukobi uz neprestani porast nasilja na području Hrvatske.Upotreba teškog naoružanja uzrokuje bespoštedna razaranja civilnih nastamba, crkava i samostana uz brojne mrtve i ranjene. Stanovništvo traži spas bježeći sa svojih posjeda te se svakog dana množi broj izbjeglica prisiljenih da se suoče s velikim nevoljama.

Sve se to događa dandanas, u Europi, unatoč prihvaćenim međunarodnim obvezama kako bi se jednom zauvijek odstranio rat. Ustvari, nalazimo se pred sukobima za koje smo se nadali da se više nikada neće ponoviti u ovoj Europi, koju su nekoć u prošlosti razdirale tolike okrutnosti. Nalazimo se, zatim, i pred teškom povredom duha zaključnog Helsinškog dokumenta o sigurnosti i suradnji u Europi, kao i Pariške povelje o novoj Europi, koji odlučno odbacuju pribjegavanje upotrebi sile kao sredstva za rješavanje bilo kojeg spora. Zbog nakane da se snagom sile svladaju interesi jedne strane, učinila je do sada neuspješnima pozive i posrednička nastojanja međunarodne zajednice.

Zazivamo Gospu da bi poslušala krik boli jednoga prepaćenog naroda. Molimo je da dirne srca onih koji imaju vlast ušutkati oružje i da im nadahne čuvstva mira. Molimo da njezin zagovor počiva na svim pothvatima koji se poduzimaju da bi se osigurao stvarni prekid vatre i da se tako sve strane privedu iskrenim pregovorima koji bi omogućili slobodu i dostojanstvo svim narodima Jugoslavije, kojima se mora pružiti mogućnost da sami odaberu vlastitu budućnost.

Hrvatski narod, kao i svi narodi Jugoslavije, imaju pravo da žive u miru, a sa svoje strane dužni su pridonijeti stvaranju uvjeta za istinski mir. Neka im Svemogući Bog udijeli taj neprocjenjivi dar!”

Da, molimo da nam milosrdni Bog udijeli taj neizrecivi dar. Onom solidarnošću i djelotvornom ljubavlju koja je sada u ratu probuđena u hrvatskom narodu i u duši ljudi dobre volje da se pomaže beskućnim prognanicima, ranjenicima i siročadi, tom ćemo ljubavlju u miru graditi što je porušeno: obiteljske domove i Božje hramove!

Moleći za mir, mi molimo za sve sudionike u tome tragičnom sukobu. Molimo za žrtve nasilja da ne izgube nade i da sačuvaju hrabrost duha u podnošenju nanesenih patnja. Molimo i za napdače da im Bog potrese i probudi im savjest kako bi upoznali zlo koje zarobljuje njihovu dušu i, obrativši se, odustali od nasilja.

Ne sustajmo u molitvi. Ne gubimo nade! Ne sustajmo činiti dobro! Po Bezgrešnom Srcu presvete Bogorodice povjerimo svoj narod, domovinu i sve ljude Božjoj Ljubavi! Bog “je vjeran dovijeka, potlačenima vraća pravicu, a gladnima kruha daje. Gospodin oslobođa sužnje… Gospodin ljubi pravednike… Sirote i udovice podupire, a grešnicima mrsi putove” (Ps 146/145/). “Plod se pak pravednosti u miru sije onima koji tvore mir” (Jak 3,18). Amen!

U povodu 20. obljetnice smrti sluge Božjega kardinala Franje Kuharića, uzornog svjedoka Božjeg milosrđa i ljubavi, zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić predvodit će euharistijsko slavlje u župnoj crkvi Sv. Ivana Apostola i Evanđelista u Zagrebu – Utrina, u petak 11. ožujka 2022. godine, s početkom u 18.30 sati. Prijenos misnog slavlja moći će se pratiti u programu Radio Marije.