Budi dio naše mreže
Izbornik

Natječaj Caritasa Splitsko-makarske nadbiskupije za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima

Split (IKA/TU)

Caritas Splitsko-makarske nadbiskupije otvorio je 27. rujna 2023. natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima iz socijalno ugroženih obitelji u školskoj/akademskoj 2023./2024. godini.

Natječaj će biti otvoren do 13. listopada 2023.

Kriteriji za odabir kandidata za stipendiranje su:

 • Redovno upisana godina škole/studija;
 • Suradnja sa župnikom;
 • Broj djece u obitelji;
 • Socijalni status obitelji (visina mjesečnih obiteljskih primanja).

Za Natječaj je potrebna dokumentacija:

 • Preporuka župnika za stipendiju (kod obnove stipendije: navesti broj odrađenih volonterskih sati u župi, ako je stipendist volontirao);
 • Uredno i cjelovito popunjen obrazac Prijave na Natječaj ovjeren od strane župnog ureda;
 • Popunjena Izjavu studenta o prihvaćanju volonterskog rada te Izjavu o neprimanju druge stipendije;
 • Potvrda fakulteta/škole o redovito upisanoj šk./ak. godini;
 • Za nezaposlene: Potvrda HZZ-a o nezaposlenosti;
 • Za sve punoljetne članove kućanstva: Potvrda o visini dohotka i primitaka za razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. kolovoza 2023. s Porezne uprave;
 • Preslika tekućeg/žiro-računa banke učenika/studenta.

Svi kandidati, što uključuje i stipendiste iz prethodne ak./šk. godine, trebaju dostaviti navedenu dokumentaciju.

Popunjene i ovjerene obrasce uz priloženu dokumentaciju potrebno je dostaviti Caritasu, poštom ili osobno, najkasnije do 13. listopada 2023. Isti rok vrijedi i za obnovu stipendije.

Prijave pristigle nakon navedenog datuma neće se uzeti u razmatranje.

Obavijest o rezultatima natječaja prijavljenima će doći pisanim putem.

Za sve informacije može se obratiti na broj telefona: 021 318 740 ili na adresu e-pošte: caritas-info@smn.hr.