Budi dio naše mreže
Izbornik

O. Sebastian Šujević novi provincijal Hrvatske pokrajine Družbe Isusove

Zagreb (IKA)

Generalni poglavar Družbe Isusove o. Arturo Sosa imenovao je dekretom od 2. veljače 2023. o. Sebastiana Šujevića sljedećim provincijalom Hrvatske pokrajine Družbe Isusove, izvijestio je dosadašnji provincijal o. Dalibor Renić.

O. Sebastian ima 44 godine i dolazi iz Rijeke.Odrastao je u župi Zamet koju vode isusovci, a završio je Salezijansku klasičnu gimnaziju u Rijeci. U Družbu Isusovu stupio je 1999. godine. Nakon studija filozofije na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu i teologije na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu, zaređen je za svećenika 2009. Godine 2012. postigao je licencijat iz fundamentalne teologije na sveučilištu Gregoriana.

Najprije je služio kao katehist mladeži u župi na Jordanovcu i Fakultetu filozofije i religijskih znanosti, a potom kao vicesuperior isusovačke formacijske zajednice u Zagrebu. Od 2014. je ravnatelj Isusovačke klasične gimnazije u Osijeku. Svečane zavjete položio je 2018. godine te je iste godine imenovan provincijskim konzultorom.

Službu provincijala preuzet će 29. lipnja 2023. godine.