Budi dio naše mreže
Izbornik

Objavljen razgovor doc. dr. sc. Krunoslava Novaka za Kanu

Zagreb (IKA)

U novom broju Kane za prosinac objavljen je razgovor s doc. dr. sc. Krunoslavom Novakom, nedavno izabranim generalnim tajnikom Hrvatske biskupske konferencije te zamjenikom pročelnika Odjela za komunikologiju Hrvatskoga katoličkog sveučilišta.

U razgovoru za Kanu dr. sc. Novak osvrnuo se i na svoju novu ulogu u HBK, ali i na dosadašnji rad u području komunikologije, nastavne djelatnosti, rad sa studentima i mladima te medijske izazove današnjice.

“Zanimljivo je čuti studente koji sami, već u svojim dvadesetim godinama, primjećuju kako se njihovi stilovi komunikacije razlikuju od stilova komunikacije njihovih tek nekoliko godina mlađih prijatelja, sestara ili braće. (…) Kada se govori o medijima i mladima, postoji još uvijek tendencija da se način kako se mladi koriste medijima promatra samo kao problem koji treba riješiti. Ipak treba znati da djeca i mladi najčešće nisu sami došli do svojeg mobitela ili računala, nego su im ga omogućili njihovi roditelji. Ako se nakon što su dobili svoju ‘digitalnu igračku’ dogodi da se njome mogu koristiti nesmetano, bez bilo kakva nadzora, onda to potencijalno postaje problem”, ističe prof. Novak.

Na pitanje u kojem su odnosu danas interdisciplinarno područje teologije te komunikacijske i informacijske znanosti kojima se bavi, dr. sc. Novak ističe:

“Talijanski bibličar Santi Grasso u jednom od svojih članaka o Evanđelju po Ivanu piše: ‘U početku bijaše komunikacija.’ Referirajući se na prve riječi iz spomenutog Evanđelja, zapravo upućuje na to da je Riječ koja je tijelom postala, odnosno komunikacija, odnos koji se ostvaruje u Bogu i koji je Bog darovao čovjeku. Možemo promatrati teologiju iz perspektive komunikacije koju možemo nazvati komunikacijom teologije, to jest promišljanjem o načinu kako teološke i općenito vjerske teme bivaju posredovane tijekom povijesti pa do današnjih dana, kojim se sredstvima komunikacije služe i koji su njihovi odjeci (…)“.

Osvrnuo se i na Crkvu u kontekstu novih medija, a na pitanje kako katolički izdavači danas mogu evangelizirati modernu kulturu u medijskoj areni i digitalnom dobu, prof. Novak kaže da će dobra knjiga uvijek imati svoju vrijednost i da će naći svoje čitatelje. „U vremenu digitalne konvergencije, kada se svi mediji mogu definirati u digitalnom kodu, to jest kad svaki medij televiziju, radio, pa i sadržaj tiskanih medija možemo pratiti preko monitora računala ili telefona, situacija za tisak dodatno je izazovna. Mislim da ne možemo odustajati od tiskanih medija, ali i tisak treba pronalaziti svoju vezu s digitalnim platformama”, smatra Novak.

Razgovor s dr. sc. Krunoslavom Novakom u cijelosti može se pročitati u tiskanom izdanju revije Kana, u izdanju Kršćanske sadašnjosti.