Budi dio naše mreže
Izbornik

Obraćanje nadbiskupa Hranića na svečanoj akademiji povodom 25. obljetnice Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve

Zagreb (IKA)

Govor đakovačko-osječkog nadbiskupa Đure Hranića na svečanoj akademiji povodom 25. obljetnice Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve 23. studenog 2023. u dvorani "Vijenac" u Zagrebu, prenosimo u cijelosti.

Apostolski nuncije u RH i dragi oci biskupi;

draga braćo svećenici, redovnici, redovnice i Kristovi vjernici laici!

Radost mi je sve Vas pozdraviti na ovoj akademiji, kojom s najširim krugom suradnika, prijatelja i drugih osoba zainteresiranih za ostvarenje evangelizacijskog poslanja Crkve u hrvatskom društvu obilježavamo 25. obljetnicu osnivanja i djelovanja Centra HBK za promicanje socijalnog nauka Crkve.

Ovaj je naš večerašnji susret zahvala ponajprije Trojedinom Bogu. On, u svome utjelovljenom, raspetom i uskrslom Sinu Isusu Kristu, darom svoje ljubavi i milosti ne spašava nas samo kao pojedine osobe, već i društvene odnose među nama ljudima. Svojim je utjelovljenjem i rođenjem od Djevice Marije zagrlio svakoga čovjeka u njegovoj cjelovitosti i ušao je u konkretno ljudsko društvo u kojemu je započeo i evoluciju društvenih odnosa koja odgovara zahtjevima i vrednotama kraljevstva Božjega, a na nas svoje vjernike izlio je svoga Svetoga Duha te nas je sve osposobio i poslao da čitavo svijet uskvasamo Evanđeljem.

Prepoznajući važnost razvijanja svijesti o društvenoj dimenziji kršćanske vjere, produbljivanja različitih socijalnih i društvenih pitanja u svjetlu Kristova evanđelja te potrebe trajnog oblikovanju stavova Crkve s obzirom na uvijek nova i drugačija društvena pitanja u jednom pluralnom demokratskom društvu, Hrvatska biskupska konferencija je 1996. godine osnovala Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve. Osnovala ga je kao ustanovu međubiskupijskog značenja, u svrhu proučavanja socijalnog učenja Katoličke Crkve, promicanja njegove primjene te doprinosa zajedničkom dobru hrvatskoga društva na duhovnom, kulturnom i socijalno-etičkom području. Socijalni odnosno društveni nauk prepoznala je kao važan sastavni dio svojega nauka, kao sadržaj svojega navještaja i sredstvo evangelizacije te kao svjetlo i nadahnuće u svome vlastitom služenju čitavom društvu i svim ljudima na različitim područjima društvenog, gospodarskog, političkog, prosvjetnog i kulturnog života i djelovanja.

Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve po svojoj zadaći i identitetu zato trajno studijski prati različita društvena i socijalna pitanja u Hrvatskoj, pridonosi produbljivanju različitih socijalnih i društvenih pitanja te oblikovanju stavova Crkve s obzirom na ta različita društvena pitanja i istodobno u javnosti zagovara i promiče / te i takve / evanđeoske vrednote i stavove.

A budući da je vjernicima laicima svojstveno da oni, baveći se svjetovnim – vremenitim područjima i pitanjima, prožimaju svijet Evanđeljem, Centru HBK za promicanje socijalnog nauka Crkve povjerena je služba da na različite načine trajno popularizira socijalni nauk Crkve i njegove teme te svim mladim i odraslim vjernicima, a osobito studentima, članovima katoličkih udruga; djelatnicima u stranačkom, političkom i društvenom životu; u kulturi, znanosti i prosvjeti; prezbiterima, redovnicima, redovnicama, vjeroučiteljima i pastoralnim suradnicima nudi različite oblike upoznavanja sa sadržajem i načelima socijalnoga nauka Crkve te ih formira i za društveni angažman te za promicanje vrednota i načela socijalnoga nauka Crkve na području njihova profesionalnog djelovanja i na drugim područjima društvenoga života u kojega su uronjeni.

Na dvodnevnom simpoziju o 25. obljetnici Centra, koji je u tijeku, pod naslovom Promicanje i oživotvorenje socijalnog nauka Crkve u Hrvatskoj, osobito oni koji su više uključeni u rad Centra te vide i prepoznaju granice svojih nastojanja i djelovanja, sve ono što bi još trebalo i što za sada nisu uspjeli postići ili ostvariti, kao da zaboravljaju što je sve Centar kroz minulih 25 godina uspio ostvariti i postići: Osnivanje Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve dodatno je potaknulo KBF u Zagrebu, a onda i sva ostala teološka učilišta u RH te u BiH afilirana Fakultetu, od kojih su neka postala i samostalnim fakultetima, da osnuju i osnovano je više katedri za socijalni nauk Crkve, čime je osigurano sustavno upoznavanje svih svećenika, brojnih Bogu posvećenih osoba, svih vjeroučitelja i drugih vjernika laika sa sadržajima i načelima socijalnog nauka Crkve te su osposobljeni za dodatni studij i produbljivanje društvenih pitanja te za pastoralnu primjenu sadržaja i načela društvenog nauka Crkve u njihovu pastoralnom radu. Uz prof. Stjepana Balobana i neke druge profesore koji su od početka promicali socijalni nauk Crkve kao predmet teološkog promišljanja i istraživanja, danas imamo i još barem desetak profesora socijalnog nauka Crkve na teološkim učilištima i mladih doktora znanosti sposobnih i voljnih uključiti se u to široko i neiscrpno područje teološkog promišljanja i animiranja rneposrednog pastoralnog djelovanja.

Neke su biskupije osnovale i svoje biskupijske Centre za socijalni nauk Crkve te za društvena pitanja i dijalog, a sve ostale uočavaju i prepoznaju kao svoju zadaću trud kako bi što prije odgojile i dobile barem po koju osobu koja će u njihovoj biskupijskoj zajednici zauzetije promicati socijalni nauk Crkve kao sredstvo i sadržaj u pastoralnom djelovanju njihove sredine.

Centar je organizirao nebrojene tribine, studijske dane, okrugle stolove, predavanja, različite oblike upoznavanja i doškolovanja sa sadržajem i načelima socijalnog nauka Crkve te njihove primjene u neposrednom pastoralnom djelovanju. Organizirao je brojne radio i TV emisije te je razvio bogatu izdavačku djelatnost i tajno okuplja spomenute obrazovane stručnjake i veoma široki krug suradnika, volontera i zainteresiranih osoba za socijalni nauk Crkve kao sredstvo i sadržaj evangelizacije našega hrvatskoga društva.

Centar djeluje kao ustanova HBK i ima svoju samostalnost. Pravna je osoba na crkvenom i građanskom polju i neprofitabilnog je karaktera. Za sada ima predstojnika, tajnicu, stručnog medijskog suradnika te honorarnu djelatnicu.

Dragi Predstojniče, Tajnice, bivši predstojnici i tajnici te svi suradnici Centra, danas smijete i trebate biti ponosni, a HBK je Bogu zahvalna za vas i za Vašu neumornu postojanost i gorljivost.

Na osobit način danas želim zahvaliti prof. dr. sc. Stjepanu Balobanu, prvom i aktualnom predstojniku Centra, koji je jedan od idejnih začetnika Centra, nosivih stupova i pogonskih kotača od samog osnivanja Centra pa kroz svih 25. godina njegova postojanja i djelovanja. Centar je kroz minule godine rastao, stasao, napredovao, stagnirao, prolazio kroz svoje krize i poteškoće, i kad je posustao trebao je osobe koje će mu pokloniti svoju ljubav i svoj entuzijazam, evangelizacijski žar i zauzetost, koje će mu se darovati i za njega živjeti. Dr. Baloban se 2019. ponovno vratio Centru kao njegov predstojnik, okupljao zajedno s tajnicom doc. dr. sc. Dubravkom Petrović-Štefanec volontere i suradnike, snažio ekipu i svakako je on jedna od najzaslužnijih osoba za osnivanje, djelovanje i postignuća Centra kroz minulih 25 godina.

Zahvaljujem danas također i prof. dr. sc. Gordanu Črpiću, prvom tajniku a potom i predstojniku Centra, koji je kroz 25 godina do danas ostao jedan od najvjernijih i najrevnijih suradnika Centra.

Hvala i vlč. Encu Rodinisu, kojemu je kao generalnom tajniku HBK bila po službi pridodana i služba predstojnika Centra dok se ne nađe i ne imenuje prikladna osoba za tu službu, koji je kroz nekoliko godina kao v.d. predstojnika čuvao živim i štitio Centardok mu se nije ponovno vratio dr. Stjepan Baloban.

Sa zahvalnošću pozdravljam i dugogodišnju požrtvovnu tajnicu Centra, zaduženu i za njegovu stručnu i znanstvenu djelatnost. Jednako tako sa zahvalnošću pozdravljam i gosp. Zvonimira Ancića, koji se posvetio medijskoj popularizaciji socijalnog nauka Crkve i promicanju njegove primjene u pastoralnom radu. Prije nekoliko mjeseci za sada kao honorarna suradnica pridružila im se i gđa Tihana Mojsinović, zadužena u Centru posebno za popularizaciju ekološke problematike i promicanje zaštite okoliša kroz odgojni i pastoralni crkveni rad.

Zahvaljujem svim članovima HBK koji svojom moralnom i financijskom podrškom omogućuju djelovanje Centra. Zahvaljujem za prisutnost i podršku i našem apostolskom nunciju Giorgiu Lingui.

Jednako tako hvala i Tajništvu HBK na čelu s gen. tajnikom dr. Krunoslavom Novakom i ekonomom don Šimunom Šindijom za njihovu svesrdnu pomoć i podršku.

Zahvaljujem i djelatnicima Pastoralnog instituta koji su nam osigurali sve preduvjete za održavanje ovoga simpozija i obilježavanje 25. obljetnice Centra.

U proteklih su 25 godina stvoreni dobri i solidni temelji na kojima se može i treba graditi dalje. Neka nas sve vodi, snaži, prosvjetljava i usmjerava Duh Krista raspetoga i uskrsloga, u kojemu je život i uskrsnuće naše.

Đuro Hranić

nadbiskup đakovačko-osječki,

predsjednik Upravnog vijeća

Centra HBK za promicanje socijalnog nauka Crkve