Budi dio naše mreže
Izbornik

Održana edukacija za predstavnike tiskovnih ureda

Zagreb (IKA)

U okviru projekta „Kritička analiza dezinformacija o vjerskim temama (KAT)“, na Hrvatskome katoličkom sveučilištu u Zagrebu 13. i 14. svibnja održan je seminar za predstavnike tiskovnih ureda (nad)biskupija.

Prije službenog početka, sudionici seminara pristigli iz cijele Hrvatske pridružili su se u sveučilišnoj kapeli na misnom slavlju djelatnicima i studentima Sveučilišnog odjela za psihologiju, koji je toga dana obilježio svoj dan.

Na početku seminara, riječ dobrodošlice uputio je pročelnik Sveučilišnog odjela za komunikologiju HKS-a prof. dr. sc. Danijel Labaš. Zahvalio je sudionicima na odazivu te izrazio nadu da će seminar biti prigoda da sami sudionici iz svog iskustva sve obogate, ali isto tako da će i tijekom predavanja dobiti nova saznanja te se upoznati sa svime što Odjel za komunikologiju radi na području obrazovanja i istraživanja.

Pozdravnu riječ je uputio i generalni tajnik Hrvatske biskupske konferencije i v. d. ravnatelja Hrvatskog katoličke mreže vlč. doc. dr. Krunoslav Novak. Posebno je zahvalio predstavnicima Tiskovnih ureda na njihovoj suradnji s krovnom informativnom mrežom Crkve u Hrvata. Osvrćući se na sam seminar, naglasio je kako je ono i na tragu međusobnog povezivanja. Istaknuo je važnost medijskih djelatnika, koji „nisu samo oni koji informiraju, već nose i dimenziju evangelizacije.“

Sam projekt „Kritička analiza dezinformacija o vjerskim temama (KAT)“ predstavnicima Tiskovnih ureda predstavila je voditeljica projekta doc. dr. sc. Lala Ciboci Perša. Riječ je o projektu koji zajedno organiziraju Hrvatsko katoličko sveučilište, Hrvatski katolički radio, Hrvatsko društvo katoličkih novinara i samostalni novinar Ivica Zadro.

Dr. sc. Ciboci Perša istaknula je kako jedan dio projekta čine i edukacije, pa tako i ova, uz one za novinare, župne suradnike, maturante, kao i opću publiku. Nadalje, projekt čine i istraživanja javnog mnijenja povjerenja u svjetovne i vjerske medije, dezinformacije u digitalnom medijskom prostoru, potom rubrika „Glas istine“ sa stručnim i publicističkim tekstovima o dezinformacijama. Tu je i rad na alatu za provjeru dezinformacija o vjerskim temama te unapređenje studija komunikologije, izrada prvog sveučilišnog udžbenika iz ovog područja, kao i objava dva tematska broja studentskog časopisa „Kompas“.

Tijekom dvodnevnog seminara šest predavanja održali su sveučilišni nastavnici Odjela za komunikologiju HKS-a: „Od informacije do dezinformacije u medijima“ (doc. dr. sc. Lana Ciboci Perša), „Dezinformacije o Katoličkoj Crkvi u medijima“ (doc. dr. sc. Suzana Peran), „Manipulacija vizualnim sadržajima u medijima“ (doc. dr. sc. Ivan Uldrijan), „Dezinformacije u političkom okruženju“ (dr. sc. Jakov Žižić), „Dezinformacije i digitalne medijske publike: utjecaj, izazovi i otpornost“ (dr. sc. Leali Osmančević) i „Put, istina i život između dezinformacije i cjeloživotne formacije“ (doc. dr. sc. Snježana Mališa).

Seminar je imao i praktični dio u vidu dviju radionica „Razotkrivanje dezinformacija“ i „Medijski trening u borbi s dezinformacijama“ koje je vodio dr. sc. Kristijan Sedak.

Sudionici su ocijenili važnim i korisnim održavanje seminara kako u vidu cjeloživotnog profesionalnog obrazovanja, tako i susreta s kolegama i razmjene iskustava.