Budi dio naše mreže
Izbornik

Papa Franjo: Ekumenizam je nepovratni put

Vatikan (IKA)

Papa Franjo primio je 19. siječnja ekumensko izaslanstvo iz Finske u prigodi njihova tradicionalnoga hodočašća u Rim za blagdan svetoga Henrika te je istaknuo da je „ekumenski put svih još uvijek podijeljenih kršćanskih Crkvi bitna potreba naše vjere, uvjet koji proizlazi iz činjenice da smo Kristovi učenici; to je nepovratan put koji nije neka opcija“.

Zajedničko zauzimanje za ekumenizam bitna je potreba vjere koju ispovijedamo, uvjet koji se rađa iz samoga našeg identiteta Isusovih učenika. A kao učenici, dok nasljedujemo istoga Gospodina, sve bolje shvaćamo da je ekumenizam put, i to put koji je, kako je nakon Drugoga vatikanskog sabora više papā stalno isticalo, nepovratan. To nije put koji nam se nudi na izbor, primijetio je Papa, a izvijestio je Vatican News.

U hodu tim putom među nama raste jedinstvo, a znak je toga vaše hodočašće koje nas poziva da zajednički prijeđemo put jedinstva kako bismo zajedno susreli Krista, kao Očeva voljena djeca, dakle, kao braća i sestre, rekao je Sveti Otac.

Zahvaljujući luteranskom biskupu Jariju Jolkkonenu na njegovim pozdravnim riječima kojima je podsjetio „da nam je zajednička dužnost prije svega obavljati karitativnu službu i svjedočiti vjeru, koje se temelje na krštenju“, Papa je istaknuo da je upravo to središte svega. Kada molimo zajedno, kada zajedno naviještamo Evanđelje i služimo siromašnima i potrebitima, pronalazimo se na putu koji ide prema cilju vidljivoga jedinstva. I teološka i crkvena pitanja koja nas još uvijek razdvajaju moći će se riješiti samo tijekom toga zajedničkoga hoda; neće se nikada riješiti ako ostanemo nepokretni, primijetio je Sveti Otac.

Možemo biti sigurni da će nas, ako budemo poučljivi, Duh Sveti voditi na načine koje danas ne možemo ni zamisliti, primijetio je papa Franjo te dodao „da smo u međuvremenu pozvani činiti sve moguće kako bismo poduprli susret i u ljubavi riješili nesporazume, protivnostī i predrasude koji su stoljećima kvarili naše odnose“.

Na tom putu nismo sami, rekao je Papa. Zajednički svjedoci, poput svetoga Henrika iz Uppsale, prethode nam na putu. Tradicija, naime, nije dvojba nego dar; nije nešto što trebamo prisvojiti kako bismo se razlikovali, nego je dar koji nam je povjeren kako bismo se uzajamno obogaćivali, pojasnio je Sveti Otac.

Uvijek smo pozvani vratiti se na prvotni dar, iz kojega izvire rijeka tradicije, a to je probodeno rebro raspetoga Krista. Tamo nam je On dao cijeloga sebe, predajući nam i svoj Duh. Odande izvire naš život vjernikā, tamo je naša vječita obnova. Tamo pronalazimo snagu da jedni drugima nosimo terete i križeve, istaknuo je Papa.

Zbog toga smo pozvani nikada se ne umoriti na tom putu rekao je te spomenuo Molitveni tjedan za jedinstvo kršćana koji je upravo u tijeku, a koji se ove godine održava o temi uzetoj iz Biblije „Teži za samom pravdom“. Papa je pritom istaknuo da se za pravednost ne može djelovati sam; pravednost se za sve ljude moli i traži zajednički.

U svijetu izmučenom ratovima, mržnjom, nacionalizmima i podjelama, zajednička molitva i zajedničko zauzimanje za veću pravednost ne mogu se odgađati. To su propusti koje si ne možemo dopustiti, upozorio je papa Franjo.

Nazočne je na kraju pozdravio, izražavajući nadu da će, kako je rekao, „naše zajedničko svjedočanstvo molitve i vjere donijeti plod, a vaš pohod ojačati već vrijednu suradnju među luteranima, pravoslavnima i katolicima u Finskoj“.