Budi dio naše mreže
Izbornik

Papa primio budističke monahe iz Tajvana

Vatikan (IKA)

Sveti Otac primio je u četvrtak 16. ožujka u Vatikanu izaslanstvo u kojemu je bilo više od stotinu tajvanskih budističkih monaha, članova Ujedinjene udruge humanističkoga budizma, zajedno s delegatom Katoličke Crkve u Tajvanu, u povodu njihova međureligijskoga obrazovnog hodočašća na sveta mjesta katoličke vjere, izvijestio je Vatican News.

U vremenu kao što je današnje, u kojemu se neprestane sve brže promjene čovjeka i planeta spajaju sa sve intenzivnijim ritmom života i rada, sveta mjesta koja stvaraju vjernici kao „oaze susreta“ pridonose cjelovitom odgoju ljudske osobe. Jer, frenetični ritam se odražava i na vjerski život i kulturu te zahtijeva odgovarajuću formaciju i odgoj mladih, rekao je Papa.

„Vaš posjet, koji ste nazvali obrazovnim hodočašćem, povlaštena je prigoda za unaprjeđenje kulture susreta, u kojoj preuzimamo rizik otvaranja prema drugima, pouzdajući se da ćemo u njima otkriti prijatelje, braću i sestre, a na taj način učimo i otkrivamo više o sebi. Naime, doživljavajući druge u njihovoj različitosti, ohrabreni smo izići iz sebe te prihvatiti i prigrliti naše različitosti“, pojasnio je.

„Međureligijsko obrazovno hodočašće može biti izvor velikoga obogaćenja te pružiti višestruke prilike za susret, uzajamno upoznavanje i vrjednovanje naših različitih iskustava. Kultura susreta, naime, gradi mostove i otvara prozore prema svetim vrijednostima i načelima koji nadahnjuju druge. Ruši zidove koji odvajaju ljude i drže ih zarobljenicima predrasuda, preduvjerenja ili ravnodušja“, kazao je.

„Za kršćane, Bog koji je postao jedan od nas, u Isusovu nas čovještvu nastavlja voditi na hodočašću svetosti, zahvaljujući kojemu obnavljamo i rastemo u našoj sličnosti njemu, te tako, prema riječima svetoga Petra, postajemo dionici božanske prirode“, pojasnio je.

Sveti Otac je potom podsjetio da su tijekom povijesti vjernici stvarali sveta vremena i prostore kao oaze susreta, gdje muškarci i žene mogu crpiti nadahnuće potrebno za mudar i dobar život. Tako pridonose također cjelovitom odgoju ljudske osobe.

„Takve su oaze susreta još potrebnije u našem vremenu, u kojemu se stalno ubrzanje promjena u čovječanstvu i na planetu danas spaja sa sve intenzivnijim ritmom života i rada. To se odražava i na vjerski život i kulturu te zahtijeva odgovarajuću formaciju i odgoj mladih za bezvremene istine i provjerene metode molitve i izgradnje mira“, protumačio je.

Religije su oduvijek imale blisku vezu s obrazovanjem, prateći vjerske aktivnosti s odgojnima, školskima i akademskima, istaknuo je rimski biskup. I danas, mudrošću i čovječnošću naših vjerskih tradicija, želimo biti poticaj za obnovljeno obrazovno djelovanje koje može učiniti da u svijetu raste opće bratstvo, kazao je.

„Dragi prijatelji, moja je želja da vas ovo obrazovno hodočašće, vođeni mislima vašega duhovnog učitelja Bude, povede na dublji susret sa samim sobom i s drugima, s kršćanskom tradicijom i ljepotom zemlje, našega zajedničkog doma“, rekao je Papa.

„Neka vaš posjet Rimu bude pun trenutaka istinskoga susreta, koji mogu postati dragocjene prigode za rast u poznavanju, mudrosti, dijalogu i razumijevanju“, poželio je na kraju papa Franjo, a prenio Vatican News.