Budi dio naše mreže
Izbornik

Papa primio sudionike međunarodne konferencije „Priroda na umu: Nova kultura prirode za zaštitu bioraznolikosti“

Vatikan (IKA)

Sveti otac Franjo primio je u audijenciju, u subotu 21. svibnja 2022., sudionike međunarodne konferencije „Priroda na umu: Nova kultura prirode za zaštitu bioraznolikosti“, objavio je Vatican News.

Sveti Otac pohvalio je sudionike međunarodne konferencije, ističući da njihova predanost jača hitan i odgovoran dijalog o budućnosti planeta. Tema konferencije podsjeća na divljenje svetog Bonaventure, koji nas poziva da otkrijemo transcendentno kroz ljepotu prirode, primijetio je Papa.

Bog, ljudska bića i stvoreno

Papa je dodao da kao što se Boga može vidjeti u prirodi, tako i ljudska bića mogu pronaći ispunjenje prevladavajući sebičnost i uživajući u zajedničkoj ljepoti. Ta dinamična veza između Stvoritelja, ljudskog bića i drugih stvorenja je savez koji se ne može prekinuti a da nema nepopravljive štete. U našem dobu ne trebamo veliko junaštvo, nego krotko i strpljivo bratstvo među nama i sa stvorenim, naglasio je.

Izgradnja kulture skrbi

To zahtijeva od nas prepoznavanje novih pedagoških paradigmi koje mogu dovesti do stvaranja dijaloga između različitih vrsta znanja i doprinijeti izgradnji kulture skrbi. Kultura skrbi je kultura sklada, očuvanja harmonije, a ne kultura detalja koji narušavaju sklad, rekao je. Takva je kultura, rekao je Papa, povezana s uključivim obrazovanjem temeljenim na stupovima integralne ekologije.

Kako je naglasio papa Franjo, neophodno je biti kreativno otvoren za nove, integriranije, zajedničke puteve, izravno povezane s ljudima i njihovim kontekstom, da bi se promicao istinski održivi razvoj.

Globalno selo skrbi

Putem naših talenata svi smo pozvani graditi „globalno selo skrbi“, stvarati mrežu ljudskih odnosa koji odbacuju sve oblike diskriminacije, nasilja i zloupotrebe položaja, rekao je Papa. U tom našem „selu“, obrazovanje postaje nositelj bratstva i pokretač mira među narodima, kao i dijaloga među religijama, dodao je.

Papa Franjo zaključio je obraćanje izrazivši zahvalnost za svakodnevnu predanost sudionicima konferencije te ih je potaknuo da hrabro nastave, izvještava Vatican News.