Budi dio naše mreže
Izbornik

Papa: U traženje mira treba više uključiti žene

Vatikan (IKA)

Papa Franjo primio je u četvrtak, 26. siječnja u audijenciju sudionike konferencije na temu „Žene koje grade kulturu međureligijskoga susreta“, koja u petak završava na Urbaniani.

Sveti je Otac organizatorima – Dikasteriju za međureligijski dijalog i predsjednici Svjetske unije katoličkih ženskih organizacija – izrazio zadovoljstvo tom inicijativom, posebno napominjući da je riječ o „neuobičajenom događaju“.

Papa je pohvalio taj susret, jer tko sudjeluje na njemu, ima na srcu brige – kako je rekao – ranjenoga svijeta.

Nije uobičajena pojava da se vjernici dvanaest religija iz cijeloga svijeta okupe i razgovaraju o važnim pitanjima koja se odnose na susret i dijalog u svrhu promicanja mira i razumijevanja u našem ranjenom svijetu. I budući da je vaša konferencija posvećena slušanju iskustava i perspektivā ženā, još je važnija.

Papa je pritom spomenuo Završnu deklaraciju VII. kongresa svjetskih vjerskih vođa i tradicionalnih religija na kojemu je sudjelovao u rujnu prošle godine, u kojoj je istaknuto da je žena put prema miru, jer svijetu pruža skrb i život.

Zauzimanje Crkve u suradnji među vjernicima različitih vjerskih tradicija važno je – napomenuo je Papa – jer svatko, osobno, posjeduje bogatstvo koje može ponuditi svijetu kako bi unio u njega duh prihvaćanja, skrbi i bratstva. Stoga je upućivanje na encikliku Fratelli tutti (br. 48) prijeko potrebno kako bi se podsjetilo na primjer gostoljubivoga ponašanja koje nadilazi svaku samodopadnost. Papa je pritom dodao kako aktivnost susreta i otvorenost koju on zahtijeva postaju rijetki, a njegovo je prakticiranje jedan od najvećih darova koje možete ponuditi svojim obiteljima, zajednicama i društvu u cjelini.

Sveti je Otac zahvalio za napore uložene u promicanje dostojanstva, posebno žena i djevojaka, te zajamčio svoju osobnu potporu u dijeljenju spoznaja i praktičnih iskustava.

Ona vam daju snagu i kreativnost kada, u svojim sredinama, radite kako biste pružili pomoć brojnim ljudima koji traže materijalno olakšanje od patnje, te još više smisao i svrhu vlastitog života.