Budi dio naše mreže
Izbornik

Poruka mons. Slavka Večerina na Nedjelju Božje riječi

Subotica (IKA)

Poruka subotičkog biskupa Slavka Večerina na Nedjelju Božje riječi 23. siječnja 2022.

Na Treću nedjelju kroz crkvenu godinu, Crkva širom svijeta slavi Nedjelju Božje riječi. Tu je Nedjelju ustanovio papa Franjo 2019. god. s nakanom da cijeloj Crkvi jasnije skrene pozornost na Sveto pismo, u slavljenju, razmišljanju i širenju Božje riječi. Zašto? Zato što u Svetome Pismu susrećemo Boga! I kada se danas pitamo gdje možemo iskusiti Boga, eto nam odgovora!

Čitajući Sveto pismo upoznajemo Boga koji nam je svoju riječ izrekao ljudskim jezikom. Upravo stoga i liturgija pridaje veliku važnost Božjoj riječi. Kao što je Bog prisutan u euharistijskim prilikama, tako je prisutan i u svojoj riječi. Kada se, kao zajednica, sastajemo na slavljenje euharistije i slušanje Božje riječi, tada nam sâm Bog progovara u svojoj riječi. Doslovno, Bog govori kada se u Crkvi čita Sveto Pismo! To je tako važno da zapazimo i zapamtimo! Čitači, đakoni i svećenici, koji se uspinju na ambon čitati Božju riječ, zapravo posuđuju svoj glas Bogu. Tako Božja riječ u liturgiji postaje živa stvarnost, sposobna oživjeti nas i preobraziti nas.

Bog tijekom čitave povijesti spasenja komunicira s ljudima; On se sâm objavljivao na različite načine (u znakovima, događajima, preko proroka) želeći nam obznaniti svoju ljubav i ponuditi prijateljstvo. Vrhunac Božje objave dogodio se u Isusu Kristu u kojemu nam je Bog izrekao sve o sebi samome! Dva su temeljna mjesta u kojima je sadržana ta Božja objava: Sveta Predaja i Sveto Pismo. Bez Božje riječi ne bismo nikada upoznali kakav je naš Bog… Često odlazimo sa svete mise ne znajući uopće koja smo čitanja slušali. Čini se da i danas više cijenimo i radije slušamo one propovjednike koji će nas zadiviti svojom retorikom. Pitajmo se, pamtimo li radije euharistijska slavlja po riječima propovjednika ili po Božjoj riječi koja je naviještana i slavljena? Što ima snažnije od Božje riječi koja je kadra dotaknuti i mijenjati naše srce? Zato Crkva slavi Nedjelju Božje riječi. Crkva nas poziva ponovno otkriti ljepotu, ali i životnu snagu Svetoga Pisma.

Uz sudjelovanje na misi najvažnije je iščitavanje Biblije, temelja kršćanske vjere. U crkvi imamo dva oltara – stol Kristova Tijela i stol Božje Riječi (na ambonu) i dok prvi označuje žrtvenik, drugi uskrsnuće.

Ne trebaju se tražiti neka pravila za život. Sve ono što nam treba za život i što će trebati postoji u Bibliji, samo to trebamo otkriti. Za nas kršćane Božja riječ je mjerilo i kriterij života. Badava nam je slušanje Božje riječi ako ju ne provodimo u životu i ako ne živimo po evanđelju. Otkrijmo ponovno ljepotu i snagu Božje riječi! „Tko poznaje Sveto Pismo, poznaje Božje srce!“, zapisao je sv. Grgur Veliki. Uzmimo svoje Biblije s polica! Skinimo s njih prašinu i otvorimo ih! Pokušajmo svaki dan, bar 5 minuta, čitati Božju riječ! Dopustimo Bogu da nas po njoj mijenja! Možda nećemo uvijek sve razumjeti, ali pokušajmo! Božja nas riječ zasigurno neće razočarati.

Mi katolici često smo skloni prakticirati različite pobožnosti, a dogodi se da Sveto Pismo nikada nismo ni uzeli u svoje ruke. Božja je riječ djelotvorna; ne donosi samo informacije, već djeluje na nas, sposobna je mijenjati i obratiti nas, oblikovati naše živote. Dopustimo Božjoj riječi da nas osvoji i mijenja!

Nedjelja Božje riječi treba biti svečani dan. Stoga pozivam sve župne i redovničke zajednice da se svečanost te Nedjelje očituje i po Svetom pismu koje će se postaviti na istaknuto mjesto, po čitanjima i navještaju Gospodnje riječi, njenom odjeku u homiliji, poveznici riječi Božje i našega svakodnevlja, u gestama i držanju predsjedatelja, čitačâ, ministranata, po dostojanstvu i ukrašenosti ambona, prikladnoj glasnoći razglasa, kao i po urednosti i čuvanju liturgijskih knjiga koje sadrže tekst riječi Božje.

Majka Marija bila je najplodnije tlo utjelovljenja Riječi Božje. Nju je pohranjivala, čuvala i o njoj razmišljala u svom srcu. Bila nam majka Marija primjerom sa svojim: Neka mi bude po tvojoj riječi (Lk 1,38)!

Uz blagoslov u Gospodinu,

✠ Slavko, v.r.
subotički biskup