Budi dio naše mreže
Izbornik

Priopćenje sa sjednice Vijeća HBK-a za život i obitelj

Zagreb (IKA)

Sjednica Vijeća HBK-a za život i obitelj, pod predsjedanjem dubrovačkog biskupa Roka Glasnovića, održana je u ponedjeljak 8. travnja u sjedištu Hrvatske biskupske konferencije u Zagrebu.

Nakon što su izmolili prigodnu molitvu pape Franje za Jubilej 2025. članovi Vijeća osvrnuli su se na Jedanaesti pastoralno-katehetski kolokvij za svećenike održan početkom ožujka ove godine te razmotrili daljnje korake u sklopu aktualnog pastoralnog ciklusa „Obitelji osoba s invaliditetom u krilu Crkve“. Zaključeno je kako i nakon završetka ciklusa treba nastaviti s promicanjem uključivanja osoba s invaliditetom u redoviti pastoral, a da preko struktura obiteljskog pastorala valja i ubuduće nastojati doprinositi razvoju pastorala osoba s invaliditetom i njihovih obitelji u svim hrvatskim (nad)biskupijama.

Najveći dio vremena bio je posvećen zajedničkom promišljanju o planu i programu rada Vijeća do kraja mandata aktualnog saziva u okviru pojedinih pastoralnih područja, o obilježavanju ključnih dana tijekom pastoralne godine, o relevantnim događanjima u sklopu predstojeće Svete godine te o drugim odrednicama koje spadaju pod djelokrug rada Vijeća. U kontekstu jačanja bračne i obiteljske duhovnosti, kao temelja zajedništva i otpornosti, istaknuta je važnost poticanja obitelji na aktivnije uključivanje u Godinu molitvene priprema za Jubilej za što je potrebno prirediti i ponuditi odgovarajuće sadržaje.

Kao uvod u raspravu o mogućnostima doprinosa obiteljskoga pastorala demografskoj obnove Hrvatske, meritorni stručnjaci upoznali su vijećnike s ključnim informacijama vezanim za iznimno nepovoljna demografska kretanja te s nekim demografskim i socijalnim aspektima ulaganja u djecu i obitelj u Hrvatskoj. Vijećnici su sa zabrinutošću prokomentirali slabije poznate podatke da je u Hrvatskoj od 2001. došlo do pada ukupnog izdvajanje za dječji doplatak u postotku BDP-a, da je ukupno izdvajanje za djecu i obitelj ispod europskog prosjeka te da u Hrvatskoj postoji relativno visoka prisutnost siromaštva među djecom što negativno utječe na dječju dobrobit i optimizaciju razvojnih šansi.

Na tragu Deklaracije sa Šestog hrvatskog socijalnog tjedna „Demografija – iseljavanje – migracije“ i nedavne izjave Komisije HBK-a Iustitia et pax uoči parlamentarnih izbora, ponovno je podcrtano kako pojedinačne nesustavne mjere ni izbliza nisu dovoljne čak niti za usporavanje sadašnjih alarmantnih trendova. Vijećnici su se naposljetku usuglasili da Crkva najviše može učiniti u području senzibilizacije i informiranja u kontekstu isticanja i promicanja obiteljskih vrijednosti te nadasve stvaranja pozitivnog ozračja kao jednoga od preduvjeta održive demografske obnove Hrvatske.