Budi dio naše mreže
Izbornik

Reorganizacija uprave Kölnske nadbiskupije

Köln (IKA)

Kölnska nadbiskupija, najstarija i najveća u Njemačkoj, reorganizira svoju upravu. Nova organizacija stupa na snagu 1. siječnja 2023., piše u zakonu što ga je donio kölnski nadbiskup kardinal Rainer Maria Woelki.

„Dijecezanski zakon o uređenju nadbiskupske kurije u nadbiskupiji Köln“ objavljen je u službenom listu nadbiskupije, prenosi portal katholisch.de. Zakon utvrđuje zadaće i ovlasti triju najviših upravnih dužnosti u nadbiskupiji. Uz generalnog vikara, to su ekonom nadbiskupije i novo uspostavljena uprava službe.

Sukladno dijecezanskom zakonu, uprava službe bit će potpora generalnom vikaru, koji snosi „odgovornost za strategijsko-pastoralni smjer djelovanja crkvene uprave, imajući u vidu pastoralna težišta što ih odredi nadbiskup“. Osim toga, u nadležnosti generalnog vikara bit će i zadaće za koje je potrebna snaga posvete ili nadležnost crkvene uprave. U to spada primjerice udjeljivanje crkveno-pravne dispenze. Naposljetku, generalni vikar službeno je nadređen pastoralnom osoblju.

Zadaća uprave službe sastojat će se u „osiguranju profesionalne, učinkovite i u zadanom opsegu transparentne uprave“, kao i koordinacija i umrežavanje svih organizacijskih dijelova nadbiskupske kurije. Uprava se pritom ima držati strategijsko-pastoralnih smjernica što ih uz nadbiskupovu suglasnost utvrdi generalni vikar, kao i gospodarskih okvira koje utvrđuje ekonom. Upravitelj službe bit će nadređen svim zaposlenicima nadbiskupije koji nisu u pastoralnoj službi.

U slučaju da mjesto nadbiskupa bude upražnjeno, generalni vikar biva oslobođen dužnosti, dok uprava službe i u tom slučaju zadržava svoje nadležnosti.

Ekonom je odgovoran za upravljanje dobrima kao i za gospodarske i financijske poslove nadbiskupije.

Kardinal Woelki još je u travnju najavio novu organizaciju uprave nadbiskupije, a kao razlog navodi se potreba učinkovitosti zbog pastoralnih, upravnih i gospodarskih izazova.

Crkveno pravo, podsjeća katholisch.de, predviđa dužnost generalnog vikara, koji pomaže biskupu u vođenju cijele biskupije. Generalni vikar mora biti svećenik.

U proteklim godinama, više njemačkih biskupija provelo je reorganizaciju svojih uprava i uz dužnost generalnog vikara uvelo i upravne dužnosti koje mogu vršiti i laici.

Köln je najstarija njemačka nadbiskupija i s oko 1,9 milijuna vjernika najveća u njemačkom govornom prostoru.