Budi dio naše mreže
Izbornik

„Sinodski žar iz Rima“: Susret mladih svećenika u Đakovu

Đakovo (IKA)

S temom „Sinodski žar iz Rima“ održan je u ponedjeljak, 20. studenoga u Bogoslovnom sjemeništu u Đakovu susret trajne formacije na kojem su sudjelovala 33-jica svećenika Đakovačko-osječke nadbiskupije do 10 godina svećeništva, izvijestio je Tiskovni ured Đakovačko-osječke nadbiskupije.

Nakon molitvenoga slavlja u sjemenišnoj kapeli Bezgrješnoga Začeća susret je nastavljen u sjemenišnoj auli izlaganjem đakovačko-osječkog pomoćnoga biskupa Ivana Ćurića „Sinodski žar iz Rima. Iskustva i sadržaji zasjedanja XVI. opće skupštine Biskupske sinode”. Biskup je mladim svećenicima predstavio neposrednu pripravu i tijek sinodske skupštine održane u Rimu od 4. do 29. listopada 2023. Kako je riječ o sudioniku sinodske skupštine, na kojoj je iz Hrvatske sudjelovao zajedno sa zagrebačkim nadbiskupom Draženom Kutlešom, biskupovo je predstavljanje uključivalo i njegov osobni doživljaj zasjedanja, kao i svjedočanstvo o tom izvanrednom iskustvu zajedništva s oko 460 sudionika Sinode, a napose o iskustvu susreta, upoznavanja i razgovora te zajedničkoga rada s biskupima, svećenicima, redovnicima, redovnicima i vjernicima laicima iz biskupija i crkvenih zajednica diljem svijeta.

Opisujući način i dinamiku rada za vrijeme zasjedanja koje se odvijalo u velikoj Dvorani Pavla VI. u Vatikanu, biskup je svećenike podsjetio da „aktualna Sinoda o sinodalnosti želi produbiti razumijevanje naravi i sadržaja glavnih sinodskih tema: zajedništvo, poslanje i sudjelovanje, potičući njihovo što plodnije ostvarivanje, dajući životu Crkve u našem vremenu snažan obnoviteljski zamah.“ Biskup je istaknuo kako je na zasjedanju vladalo ozračje otvorenosti, slobode i povjerenja. To se moglo osjetiti u radu manjih skupina (circuli minores), u koje su bili raspoređeni svi sudionici zasjedanja, u okviru kojih se odvijao znatan dio sinodskoga zasjedanja. Isto se ozračje moglo osjetiti i na zajedničkim skupštinama, koje su uključivale uvodna izlaganja, svjedočanstva, predstavljanja tematskih sažetaka na temelju rada u manjim skupinama te pojedinačne intervente sudionika. Biskup je predstavio nastanak završnoga dokumenta koji je usvojen na kraju zasjedanja, na temelju kojega će se odvijati nastavak sinodskoga procesa, do drugoga dijela zasjedanja Biskupske sinode koje će biti u listopadu 2024. Biskup se osvrnuo na molitvena i liturgijska slavlja za vrijeme zasjedanja, na učestalost trenutaka šutnje, kao i na značenje nazočnosti Svetoga Oca na zajedničkim skupštinama.

Drugi dio svećeničkoga susreta bio je posvećen metodi „Razgovor u Duhu“, prema kojoj se dobrim dijelom odvijao rad protekle sinodske skupštine u Rimu. Narav i oznake metode ukratko je predstavio dr. Davor Senjan, vicerektor Bogoslovnoga sjemeništa. Nakon uvoda svećenici su se podijeljeni u dvije skupine i sami okušali u primjeni predstavljene „sinodske“ metode, u kojoj su u ozračju molitve i šutnje nosiva tri dijaloška koraka: izricanje vlastitoga iskustva i razumijevanja, slušanje i prepoznavanje naglasaka u govoru drugih te oblikovanje sažetka u koje se unose izrečena suglasja, kao i neslaganja, otvorena pitanja i prijedlozi. Susretu se na kraju pridružio i nadbiskup Đuro Hranić, koji je mladim svećenicima uputio poticajne riječi za njihov svećenički život i pastoralni rad, podsjećajući kako aktualna Sinoda o sinodalnosti učvršćuje u mnogim naglascima i smjernicama koje Đakovačko-osječka nadbiskupija prepoznaje u hodu, zaključcima i plodovima svoje 2. biskupijske sinode.