Budi dio naše mreže
Izbornik

Svećenički dan Sisačke biskupije

Sisak (IKA)

Svećenički dan Sisačke biskupije održan je u četvrtak, 4. travnja u Dvorani Juran i Sofija u sisačkom Velikom Kaptolu pod predsjedanjem biskupa Vlade Košića. Predavanje o temi „Župnik: (ne)uredni upravitelj župnih dobara“ održao je mr. sc. Ivan Rak, kancelar Varaždinske biskupije.

U prvome dijelu predstavljene su određene polazišne osnove koje se odnose na službu župnika koji neposredno upravlja dobrima, ali koji ipak tu svoju službu vrši pod vlašću biskupa, a što se onda posebno prepoznaje u činima izvanrednog upravljanja koji zahtijevaju i dodatnu ovlast danu od strane dijecezanskog biskupa. Istaknuta je specifična uloga župnog ekonomskog vijeća, kao tijela suodgovornosti i suodlučivanja na župnoj razini, koje je  savjetodavnog, no ipak obvezatnog karaktera, te koje pomaže župniku u upravljanju dobrima župe. Pri tome je naglašena odgovornost župnika, koji se ne može niti ne smije izuzeti iz tog procesa odlučivanja, a na način da s jedne strane samo ratificira mišljenje članova ekonomskog vijeća, ili pak naprotiv da bez teškog razloga postupi protivno njihovom savjetu.

U drugom dijelu predavanja predavač je predstavio temeljne principe koji su razlog i svrha pojedinih kanonsko-pravnih odredaba vezanih za upravljanje dobrima. Naglasio je uzornost u upravljanju dobrima koja od župnika traži da skrupulozno vodi brigu o odvojenosti župnih  dobara od vlastitih osobnih sredstava i osobnih troškova, uredno vođenje stanja financija u tome smislu, i izbjegavanja suprotnih praksi. Jednako tako i stalne svjesnosti glede dobara koja župa posjeduje, a čemu osobito svjedoči uredan i ažuran imovnik župe, kao i potreba stalnog nadzora nad upravljanjem dobrima, posebno glede preuzetih obveza. Također je pojašnjen princip transparentnosti u upravljanju dobrima koji predstavlja evanđeosko svjedočenje i nužnu vrijednost uspješnog djelovanja Crkve u današnjem svijetu. Isti princip prvenstveno stoga zahtjeva da se dokumentacija o upravljanju dobrima uredno vodi i čuva, a kako bi u svakome trenutku mogla biti i dostupna na uvid onima na koje se odnosi. Kao jedan od principa istaknuto je i polaganje računa, a budući da sami vjernici imaju pravo znati o dobrima koja daruju Crkvi. Među temeljne principe ubraja se i razboritost kao krepost uzorna upravitelja dobara, napose potrebna u prepoznavanju i izboru prikladnih sredstava za ostvarivanje vrijednosti dobra u ekonomskom upravljanju imovinom.

Nadalje pojašnjen je princip trezvenosti u upravljanju dobrima koji zahtijeva ograničavanje na samo ono što se u upravljanju dobrima prepoznaje kao nužno potrebno za poslanje Crkve. Jednako tako i temeljni princip Caritasa – djelatne ljubavi u korist siromašnih, koji mora biti jasno vidljiv i bitno proporcionalan u ukupnoj količini župnih dobara kojima župnik upravlja. U kontekstu u pomoći župnicima da bi njihovo upravljanje bilo valjano i zakonito predstavljen je institut čina odnosno poslova izvanrednog upravljanja koji postoji sa svojim specifičnostima kako u kanonskom tako i u svjetovnom pravu, a koji u crkvenom smislu ne predstavlja ograničenje autonomije upravitelja dobara, već konkretno sredstvo crkvenog zajedništva i dragocjenu mogućnost zajedničke provjere prikladnosti i ekonomske održivosti predmetnih čina, kao i je li isti odgovaraju prethodno istaknutim svrhama crkvenog djelovanja, stjecanja i korištenja materijalnih dobara.

Završno predavač je predstavio novìne kanonskog kaznenog prava onako kako ih donosi obnovljena VI. knjiga Zakonika kanonskog prava, a gdje su obnovljene i kaznene odredbe koje se tiču upravljanja dobrima, s bolje i jasnije definiranim kažnjivim djelima, te osobito izričito propisanim institutom nadoknade štete. Pravedne kazne koje je zakonodavac u tom smislu predvidio u vidu naredbi, zabrana i oduzeća, ne isključuju pritom niti oduzeće same službe župnika. Predavanje je završeno diskusijom i konkretnim praktičnim primjerima, uputama i pojašnjenjima vezanima uz samu temu izlaganja.

U drugom dijelu susreta biskup Košić je izvijestio o aktualnostima i nadolazećim događajima u biskupiji. Zahvalio je na izrazima sućuti i molitvama za njegovu pokojnu majku Martu koja je umrla u zoru Uskrsa i pokopana u Petrijancu na Uskrsni ponedjeljak i zahvalio svima koji su došli na sprovod i misu koju je predvodio varaždinski biskup Bože Radoš. Poseban naglasak je stavio na biskupijsku Sinodu koja je završila sa svojih pet zasjedanja, a završno 6. zasjedanje bit će 29. svibnja kao i planirano zaključenje Sinode 30. studenoga. Podsjetio je i kako će uskoro s radom krenuti Katolička osnovna škola u Sisku i Katolička gimnazija u Popovači te je potaknuo svećenike da o tome obavijeste vjernike, posebice zainteresirane roditelje koji već sada mogu predbilježiti djecu za upis. Najavljeno je blagoslov obnovljene kapele sv. Ivana i sv. Pavla u Gori 21. travnja i blagoslov župne crkve u Gori 28. travnja. Pozvao je okupljene i na hodočašće u Kloštar Ivanić, Majci od Milosrđa u subotu, 6. travnja s početkom mise u 11 sati. U Velikom Kaptolu biti će predstavljanje knjige Valentina Ćorića: In vino libertas o zapisima iz Haaga 25. travnja u 19:30.

Na kraju svoje planove i aktivnosti za buduće razdoblje predstavili su i povjerenici i voditelji pojedinih ureda

Sljedeći Svećenički dan bit će 2. svibnja, a gost predavač bit će vlč. Ivan Petrović, župnik Župe sv. Alojzije Gonzaga iz Popovače i tajnik biskupijske Sinode.