Budi dio naše mreže
Izbornik

Sveti Josip – ogledalo strpljivosti

Zagreb (IKA)

U povodu Godine sv. Josipa, koju je proglasio papa Franjo apostolskim pismom Patris corde, Tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije priredio je tematske tekstove prema Stepinčevim propovijedima o sv. Josipu prema litanijama sv. Josipa. Tekstovi su obogaćeni citatima iz samih propovijedi, koje su objavljene u knjizi mons. Jurja Batelje Blaženi Alojzije Stepinac: Sveti Josip – Propovijedi prema litanijama sv. Josipa iz 2009. godine. Ovoga tjedna donosi se tekst koji tematizira litanijski zaziv Ogledalo strpljivosti, moli za nas!

Sveti Josip primjer je izvanredno strpljivog čovjeka, što molimo u litanijama kada ga zazivamo: “Ogledalo strpljivosti, moli za nas!” Bl. Alojzije Stepinac u svojoj homiliji prema ovom litanijskom zazivu ističe kako je strpljivost “dio hrabrosti, odnosno krjepost koja jača volju u podnošenju kada zlo snađe čovjeka (…) to zlo može dići s mnogo strana” (Batelja, 2009: 110). Zatim ističe brojne primjere zla koja mogu snaći različite ljude u različitim situacijama te navodi kako “u svim tim slučajevima strpljivost brani da bol i žalost ne prevladaju čovjekom, nego da nastavi rad na dobrom putu iz ljubavi prema Bogu. Zato je strpljivost od goleme važnosti u ljudskom životu, i imao je pravo sv. Grgur Veliki papa kada kaže da je strpljivost korijen i čuvar svih krjeposti. Svakome dobrom djelu stoje nasuprot zapreke. Tih pak ne možemo odrastraniti bez strpljivosti. Zato su strpljivi ljudi Bogu izvanredno mili” (Batelja, 2009: 110).

Bl. Alojzije Stepinac govori nam kako “Bog cijeni strpljive ljude i obasiplje ih blagoslovom, jer je u njegovim očima “bolji strpljiv čovjek nego ratni junak; i tko svlada samoga sebe, veći je nego osvojitelj gradova” (Izr 16, 32)” (Batelja, 2009: 110). Naš Blaženik nadalje ističe važnost strpljivosti u životu i podsjeća kako je sv. Josipu “bila povjerena služba koja je iziskivala mnogo strpljivosti; i budući da je sv. Josip, kao što smo već govorili, svetošću nadvisivao sve ljude, izuzevši Bogorodicu, razumljivo je da je morala neobično odsijevati na njemu i sveta krjepost strpljivosti. Nigdje doduše Sveto pismo ne spominje izrijekom te Josipove krjeposti, ali to nije ni potrebno kad ga naziva pravednim, to jest savršenim u svakoj krjeposti i iznosi činjenice iz kojih svaki čovjek dobre volje može stvoriti sud o strpljivosti sv. Josipa” (Batelja, 2009: 111-112).

Stepinac potom nabraja situacije iz života sv. Josipa u kojima je nemoguće poreći svečevu izvanrednu strpljivost: saznanje da je Marija trudna, mučno putovanje iz Nazareta u Betlehem na popis stanovništva, bijeg, pa povratak iz Egipta… Naš se Blaženik pita “tko će razuman napose poreći izvanrednu strpljivost svetog Josipa u njegovu mučnom drvodjelačkom zanatu u Nazaretu tijekom dugog niza godina, dokle god Isus nije stupio u samostalan život? Radnik kuka zbog neugodna posla u tvornici, vojnik kuka zbog oštre discipline, činovnik kuka zbog mulna rada u uredu, mnoga domaćica jadikuje zbog nestašice sredstava za prehranu obitelji, i tako redom: ali za svetog Josipa nije nam Sveto pismo zabilježilo ni jedne jedine žalbe. Znak je to da je bio čovjek savršene strpljivosti, držeći se onoga savjeta bozanskog Spasitelja: “U strpljivosti posjedovat ćete duše svoje” (Lk 21, 19)” (Batelja, 2009: 111).U konačnici, bl. Alojzije ističe kako je sv. Josipu njegova “strpljivost pomogla da snosi mirno križ svoga drvodjelačkog zanata tijekom dugog niza godina; ta mu je strpljivost pomogla da je konačno smiren predao dušu Bogu u naručju Isusa i Marije” (Batelja, 2009: 113).

“Ogledalo strpljivosti, moli za nas! Tako nas uči govoriti sv. Crkva. Ako nam je ikada bila potrebna sveta strpljivost, a ono je sigurno potrebna sada poslije strašnih poratnih prilika. Jao čovjeku, koji se nije oboružao strpljivošću. Taj je na putu počiniti mnoge grijehe, a može završiti i s najstrašnijim, sa samoubojstvom” (Batelja, 2009: 113), naglašava naš Blaženik, a potom upozorava: “A zar nismo i sami u ovim našim danima, i za vrijeme strašnoga rata i poslije njega, doživjeli ne jedan, nego mnogo slučaja samoubojstva u našoj sredini? Odakle ti žalosni čini, nego iz pomanjkanja kršćanske strpljivosti, iz pomanjkanja koje ne može podnijeti ni najmanju protivštinu, nego se hoće odmah nje riješiti, i poluči upravo protivno” (Batelja, 2009: 113).Na kraju ove homilije bl. Alojzije Stepinac poziva nas da nasljedujemo sv. Josipa: “Učimo biti strpljivi prije svega u poslovima svoga zvanja, kao što je bio sv. Josip. Nestrpljivost zbog mnogih ili teških poslova ništa ne koristi, nego samo donosi štetu, kao i gorska bujica koja se ruši na plodna polja i sve uništava. Učimo se biti strpljivi ako nas snađu nesreće i bolesti, jer to nisu prava zla, nego milosti Božje da njima kupimo nebo. Učimo se biti strpljivi i zbog vlastitih pogrješaka u koje možda ponovo i ponovo padamo, jer samo “u strpljivosti posjedovat ćete duše svoje”, veli Isus Krist. Učimo biti strpljivi i, s obzirom na kraj našega života i vječno blaženstvo, kao što govori apostol (Rim 8, 25)” (Batelja, 2009: 114), ističe Stepinac i zaključuje: “Iznad sviju blista sv. Josip, ogledalo strpljivosti, pozivajući nas da idemo za njim” (Batelja, 2009: 114).

O knjizi Blaženi Alojzije Stepinac: Sveti Josip – Propovijedi prema litanijama sv. Josipa više na stranici Zagrebačke nadbiskupije.