Budi dio naše mreže
Izbornik

Tečaj priprave za brak u Gospiću

Gospić (IKA)

Predbračni tečaj, koji se održao u Gospiću od 15. do 17. svibnja, vodili su vlč. Marinko Miličević i vlč. Mišel Grgurić, u kojemu su obrađene elementarne teme: biblijsko poimanje braka, brak pod pravnim vidom i psihološki vidik bračne zajednice.

Biblija brak shvaća kao čvrstu vezu između muškarca i žene s trajnim obećanjem ljubavi i vjernosti. Brak je jedan od temeljnih odnosa života! Nažalost danas je ta institucija izrazito osporavana pa i napadana. Jedini i pravi odgovor i toj instituciji uvijek iznova moramo tražiti u Božjoj riječi –Bibliji. Bog, gospodar neba i zemlje, osnovao je brak kao jedan od svojih najljepših darova. Zato ga treba velikodušno prihvatiti i uživati sa zahvalnošću Bogu.

Nakon što je Gospodin Bog stvorio nebo i zemlju i ispunio ih živim bićima, stvorio je čovjeka – kao vrhunac stvaranja. O čovjeku je rekao: “Nije dobro da čovjek bude sam: Načinit ću mu pomoć kao što je on” (Post 2,18). Bit toga stvaranja je da je čovjek cjelovit tek kada su muško i žensko zajedno. Bog čovjeka ispunjava u zajedništvu s drugom osobom. Adam nije našao ni u čemu radost i utjehu, kao što je to bilo kada je ugledao ženu. Bog je prouzročio da Adam padne u duboki san. Uzeo je jedno od njegovih rebara, stvorio je ženu i predstavio je Adamu. Dakle, Eva, žena bila je Božja želja za čovjeka. I Bog u tome nalazi svoju radost. Prepoznajući ženu, svoju partnericu, Adam je radosno uskliknuo “Evo kosti od mojih kostiju, mesa od mesa mojega! Ženom neka se zove.” (Post 2,23). “Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu; dvoje njih bit će jedno tijelo” (Ef 5,31).

Eva je formirana (izvađena) iz Adamova tijela. U doslovnom smislu ona je drugi dio (polovica) čovjeka. Jedinstvo između muža i žene je takvo. Blago i nježno formiraju jedno tijelo. Takva je Božja zamisao. Razdvajanje muža od žene je toliko strašno kao što je strašno razdvajanje (razaranje) samog fizičkog tijela. Zajedništvo (brak) je najveći i najbogatiji dar čovjeku koji može primiti na Zemlji. Bog želi da se bit muškarca i žene razlikuje i u tome je on njima dao naravnu međusobnu privlačnost. Tajna jedinstva leži u različitosti. Nešto se može uklopiti samo kada jedan dio ima ono što drugom nedostaje. Zbog njihovih razlika, žena i muškarac dobivaju različita mjesta u stvaranju. Imajmo na umu da je ženino poslanje drukčije od muškračeva, ali da time nije i manje vrijedno. Naprotiv, jednako im je dostojanstvo pred Bogom. Bog je to odredio kako bi čovjek mogao potpuno shvatiti svoju svrhu. Brak je zajedništvo u kojem život cvjeta na čast Bogu.

Kroz brak, čovjek je dobio veliku čast i dostojanstvo, on je postao Božji sukreator, rađanjem novoga potomstva. Rađanjem iz ljubavi! Glavni cilj braka je da muž i žena budu pomoć jedno drugome kao partneri kroz cijeli život. Tek tada slijedi druga svrha – prokreativnost. Gospodin Bog daje zapovijed: “Plodite se i množite i napunite zemlju i sebi je podložite” (Post 1,28), što je u braku jedan od najuzvišenijih darova. Zato ga Gospodin Isus uzdiže na razinu sakramenta, tako da međusobna ljubav muža i žene bude ne samo izvor ljubavi i novog potomstva, nego i poziv na svetost. Brak u Novom zavjetu dobiva posebnu uzvišenost i dostojanstvo. Od sada je pravi bračni život između muža i žene slika zajedništva Isusa i Crkve. “Otajstvo je to veliko” (Ef 5,32), rečeno je na tečaju.

Vlč. Mišel predstavio je pravni vidik kršćanskog braka, naglasivši koji su sve preduvjeti za valjanost braka. Govorio je zaručnicima o općima načelima u ženidbi, definiciji kršćanske ženidbe, oblicima sklapanja ženidbe, shvaćanju ženidbe kao sakramenta i bitnim svojstvima ženidbe. Zatim im je objasnio važnost privole kanonske ženidbe bez koje ne može nastati valjano sklopljena ženidba. Vlč. Mišel osvrnuo se i na ženidbene smetnje, tj. zapreke i zabrane koje jednu osobu mogu učiniti nesposobnom za valjano sklapanje ženidbe. Na koncu pojasnio je zaručnicima učinke ženidbe te njezino ukrjepljenje, kao i pojam razrješenja ženidbene veze.

Obzirom na psihološke razlike, koje je važno poznavati, vlč. Miličević spomenuo je da se danas sve više prepoznaje koliko je veliko bogatstvo poznavati psihološke razlike muškarca i žene. Ako to dobro poznaju, to je nešto što ih neće odvesti u nerazumijevanje, nego naprotiv, više će supružnike privući jedno drugome, jer privlačnost je u različitosti, a to traje cijeli život. Tečaju je nazočilo devetnaest parova.