Budi dio naše mreže
Izbornik

Termini za osobnu molitvu u crkvama Srijemske biskupije

Srijemska Mitrovica (IKA)

Sukladno propisu biskupa koji pastoralno skrbe o biskupijama na području Srbije, i crkve u Srijemskoj biskupiji su otvorene za osobnu molitvu i pobožnosti vjernika, sukladno mogućnostima župnika i župnih upravitelja.

Donosimo raspored vremena kada su pojedine crkve u trima dekanatima Srijemske biskupije otvorene:

Srijemskomitrovački dekanat

Katedrala Sv. Dimitrija, Srijemska Mitrovica: otvorena je svakog dana od 7.30 do 15 sati.

Župna crkva Uzvišenja svetog Križa, Ruma: otvorena je svakog dana od 9 do 11 sati.

Župna crkva Sv. Antuna Padovanskog, Nikinci i filijalna crkva Kraljice sv. Krunice u Platičevu otvorene su svakog dana od 12 do 13 sati.

Župna crkva Sv. Ane, Laćarak: otvorena je svakog dana od 10 do 12 sati. Župna crkva Sv. Mihovila u Erdeviku, te filijalne u Ljubi, Binguli i Staroj Binguli otvorene su u dogovoru sa župnikom u Laćarku.

Župna crkva Sv. Klementa, Hrtkovci: otvorena je radnim danom od 7 do 8, a nedjeljom od 10.30 do 12 sati.

Petrovaradinski dekanat

Župna crkva Sv. Barbare, Beočin: otovrena je uz prethodnu najavu župniku.

Župna crkva Sv. Josipa, Čerević: otvorena je ponedjeljkom i četvrtkom od 9 do 17 sati.

Župna crkva Uzvišenja svetog Križa, Petrovaradin: otvorena je po dogovoru sa župnikom.

Župna crkva Našašća svetog Križa, Srijemska Kamenica: otvorena je ponedjeljkom i srijedom od 9 do 17 sati.

Zemunski dekanat

Župna crkva Sv. Petra, Inđija: otvorena je svakog dana od 9 do 16 sati.

Župna crkva Rođenja Marijina, Novi Banovci: otvorena je svakog dana od 9 do 16 sati.

Župna Sv. Mihovila, Novi Slankamen: otvorena je svakog dana od 9 do 16 sati.

Župna crkva Uznesenja Marijina, Zemun: otvorena je svakog dana od 8 do 16 sati.

Ostale župne crkve (Petrovaradin I i III, Kapela Gospe od Mira u Srijemskim Karlovcima, Irig s filijalama, Beška, Maradik, Šid s filijalama, Golubinci s filijalom, Surčin, franjevačka crkva u Zemunu, te crkve svetišta na Tekijama i u Moroviću) zatvorene su. O župnicima koji su stariji od 65 godina u gradskim, odnosno od 70 godina u seoskim sredinama, gdje spada i gvardijan franjevačkoga samostana u Zemunu fra Željko Paurić, a koji imaju zabranu izlaska iz kuće pod zaprijekom kaznene odgovornosti, skrbe župljani kojima je to, za sada, dopušteno.