Budi dio naše mreže
Izbornik

U BOŽJOJ LJUBAVI Novi vjeronaučni udžbenik

Zagreb (IKA)

Novi udžbenik i radna bilježnica za katolički vjeronauk prvoga razreda osnovne škole objavljeni su u nakladi Glasa Koncila pod nazivom U Božjoj ljubavi. Udžbenik donosi temeljne sadržaje predmeta Katolički vjeronauk, a radna bilježnica poticaje za prepričavanje, problemske i istraživačke zadatke te zadatke za kreativno izražavanje.

U Božjoj ljubavi moderan je udžbenik koji odgovara svim zahtjevima suvremene škole te donosi temeljne sadržaje predmeta Katolički vjeronauk: osoba Isusa Krista u otajstvu Trojstvenoga Boga; središnji događaji povijesti spasenja i Kristovo spasenjsko i otkupiteljsko djelo u okviru cjelovitoga nauka Katoličke Crkve; sakramenti, odnosno sakrament krštenja; svetci; umjetnička baština, te sve vrijednosti koje potiču i promiču izgradnju ljudske i kršćanske zrelosti učenika u vjeri, nadi i ljubavi.

Udžbenik sadrži osam tema i završno poglavlje za ponavljanje naučenoga. Tematski obrađuje sve sadržaje navedene kurikulom te omogućuje ostvarenje očekivanja svih međupredmetnih tema: 1. Radost života; 2. Priroda i ja Božje smo djelo; 3. Božji prijatelji; 4. Radost Božića; 5. Isus naš prijatelj; 6. S Isusom na putu dobrote i praštanja; 7. Radost Isusova uskrsnuća; 8. Uvijek zajedno; 9. Ponovimo što smo naučili.

Zadaci i aktivnosti udžbenika potiču razvijanje kompetencije rješavanja problema i kreativnost učenika kroz različite oblike stvaralačkoga izražavanja, povezivanje sadržaja s vlastitim iskustvima te primjenu naučenoga u konkretnom životu.

Udžbenik je također obogaćen digitalnim alatima i sadržajima pri čijoj su se izradi autori vodili uzrastom učenika kojima su namijenjeni te različitostima, odnosno različitim sposobnostima i interesima.

Zadaci su i metodički primjenjivi u različitim fazama nastavnog procesa te se mogu rabiti na početku sata kao motivacija, tijekom sata u obradi ili na kraju sata kao svojevrsna sinteza i vrednovanje. Svaki zadatak vodi sljedećem koraku u nastavnom procesu i tako potiče različite strategije učenja. Zadatke učenici mogu i samostalno rješavati kod kuće.

Na kraju svake cjeline nalaze se umne mape za ponavljanje te zadaci za samovrednovanje i vrednovanje pomoću kojih učenici mogu pratiti vlastiti napredak.

Radna bilježnica donosi zadatke koji prate sadržaje udžbenika i prilagođeni su dobi djeteta. Osim što ostvaruje ishode koji su predviđeni kurikulom Katoličkog vjeronauka za prvi razred, vjeroučiteljima nudi primjere i ideje formativnog vrednovanja koji su primjenjivi na druge sadržaje.

U Božjoj ljubavi / Foto: Glas Koncila