Budi dio naše mreže
Izbornik

Vlč. Bernard Jurjević obranio doktorat na KBF-u u Zagrebu

Zagreb (IKA)

Vlč. Bernard Jurjević, svećenik Porečke i Pulske biskupije, obranio je u utorak 24. studenoga na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu doktorsku disertaciju „Glavne značajke ekumenizma Aleksandra Menja“, koju je izradio pod mentorskim vodstvom o. prof. dr. sc. Jure Zečevića Božića, u specijalizaciji „Ekumenska teologija i dijalog religija, svjetonazora i kultura“, stekavši time akademski stupanj doktora znanosti iz područja humanističkih znanosti, polja teologije, grane ekumenske teologije.

Ispitno povjerenstvo, uz mentora Zečevića Božića, sačinjavali su o. prof. dr. sc. Petar Bašić i vlč. doc. dr. sc. Antun Japundžić.

Vlč. Jurjević je tijekom svoga formacijskog i pastoralnog djelovanja tijekom niza godina boravio u zemljama s većinskim pravoslavnim stanovništvom: Srbiji (Šabac i Valjevo), Crnoj Gori (Herceg Novi i Tivat) i Rusiji (Volgograd), i ondje se pobliže upoznao sa životom i djelom svećenika Ruske pravoslavne Crkve Aleksandara Menja, čiji je ekumenski značaj odlučio istražiti u svojoj disertaciji.

Radi boljeg razumijevanja konteksta u kojem živi, djeluje i umire Aleksandar Menj, disertacija se prvo bavi poviješću ruske države i crkve koncem 19. i u 20. stoljeću, obilježjima društvenog stanja Sovjetske Rusije i Ruske pravoslavne Crkve u njoj. Zahvaća i preteče ekumenske misli oca Menja (Solovjev, Florenskij, Bjerdjajev itd.) te pokazuje njihov utjecaj na njegovu ekumensku viziju. Istražen je stupanj suglasja (podudarnosti) kao i specifičnosti (posebnosti) Menjove vizije jedinstva Crkve u komparaciji s koncepcijama i modelima drugih autora, primjerice s Rahner-Friesovim i Cullmanovim modelom.

Prikazan je i vrednovan Menjov stvaralački opus, kao i njegova percepcija i recepcija od strane katoličkih teologa (npr. kardinali Lustiger i Špidlik). Među ostalim, razrađena je i tema (nove) evangelizacije i autentičnosti kršćanskog života kao najučinkovitijeg sredstva za ostvarivanje jedinstva i zajedništva u Kristu, koja je vrlo uočljiva ne samo u spisima i životu nego i u krvavom mučeništvu Aleksandra Menja, ubijenog od strane do danas nepoznate osobe, na ulici u Semchosu u blizini Sergijewa Posada, udarcem sjekirom u glavu i pokopanog 11. rujna 1990., na pravoslavni blagdan Mučeništva sv. Ivana Krstitelja.

Disertaciju karakterizira i obilje izvora i građe crpljene, ne samo iz ruskog, nego iz više europskih jezika.

Bernard Jurjević rođen je 30. ožujka 1972. godine u Splitu. Prepoznavši poziv za prezbiterat završava Visoku teološku školu „Redemptoris Mater“ u Puli, 2003. diplomira i biva zaređen za svećenika Porečke i Pulske biskupije. Obnašao je dužnosti župnika na župama Cerovlje, Borut i Grimalda, Kaštel, Sveta Marija na Krasu, a u sadašnjem trenutku župnik je na župama Barban, Cere i Sutivanac. Uz to, bio je župni upravitelj na župama Momjan, Grožnjan, Kostajnica, Brda i Krasica u Istri te duhovnik zajednici „Cenacolo“ u Novigradu.

Na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu stekao je crkveni licencijat iz filozofije na temu „Filozofsko stvaralaštvo Bože Milanovića“.

Postaje odgojitelj i profesor u Pazinskom kolegiju, klasičnoj gimnaziji, u Pazinu, vjeroučitelj u Talijanskoj srednjoj školi Buje i Gospodarskoj školi Buje te u Gimnaziji i strukovnoj školi u Pazinu.

Trenutno je predavač filozofije i ekumenske teologije na Visokoj teološkoj školi „Redemptoris Mater“ u Puli.

Doktorand Bernard Jurjević s članovima Povjerenstva o. dr. Jurom Zečevićem Božićem i o. dr. Petrom Bašićem