Budi dio naše mreže
Izbornik

Vlč. Silvio Košćak, novi licenc teologije

Zagreb (IKA)

Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu u srijedu 27. siječnja akademski stupanj licencijata teologije postigao je vlč. Silvio Košćak, mag. theol., svećenik Varaždinske biskupije.

Istraživački licencijatski rad pod naslovom „Primjer književne vrste liturgijskog izlaganja u hrvatskoglagoljskom Vinodolskom zborniku (HAZU, IIIa, 15)“ obranio je sadržaj rada i položio licencijatski ispit pred tročlanim povjerenstvom: prof. dr. sc. Ante Crnčević, prof. dr. sc. Ivan Bodrožić i znanstvena savjetnica dr. sc. Vesna Badurina Stipčević,.

Licencijatski rad podijelio je u četiri dijela. Prvi dio prikaz je metodologije istraživanja književne vrste liturgijskog izlaganja unutar hrvatskoglagoljskih neliturgijskih zbornika, dok drugi dio prikazuje recentna istraživanja spomenute tematike. Treći i četvrti dio rada su analiza cjelokupnog sadržaja kodeksa IIIa, 15, tj. Vinodolskog zbornika koji potječe iz razdoblja od 13. do 16. stoljeća, te je izdvojio liturgijske ekspozitorske elemente. Na primjeru izdvojenog tekstološkog sadržaja, koji se odnosi na liturgijsko izlaganje o krepostima, sakramentima, Sedamdesetnici i obredima Velikoga tjedna, utvrdio je da je hrvatskoglagoljski tekst djelomični prijevod, odnosno kompilacija postojećeg srednjovjekovnog latinskog teksta Vilima Duranda i drugih. Funkcija ovog hrvatskoglagoljskog prijevoda je, prema Košćaku, bila u svrhu obrazovanja glagoljaškog klera, a u pastoralnom kontekstu kao pomoć svećeniku u poučavanju vjernika. Rad u prilogu sadrži transliteraciju hrvatskoglagoljskog teksta s glagoljice na latinicu. Ovaj rad prvi je primjer teološko-tekstološke analize hrvatskoglagoljskog neliturgijskog zbornika u posljednjih nekoliko desetljeća.

Vlč. lic. theol. Silvio Košćak župnik je u župama Legrad i Đelekovec, te suradnik na znanstvenom projektu Hrvatske zaklade za znanost na Staroslavenskom institutu „Interdisciplinarni pristup hrvatskoglagoljskom misalu na primjeru Misala kneza Novaka“ (IP-2019-04-3797), skupine hrvatskih i austrijskih znanstvenika. Tijekom dosadašnjeg doktorskog studija sudjelovao je na šest međunarodnih znanstvenih skupova, te je autor više znanstvenih i stručnih radova.