Budi dio naše mreže
Izbornik

Započeo sastanak Vijeća kardinala

Vatikan (IKA)

U utorak 17. rujna u jutarnjim satima, u nazočnosti pape Franje, započeo je 31. sastanak Vijeća kardinalâ, priopćio je Tiskovni ured Svete Stolice.

Sastanak će trajati do 19. rujna, dodaje se u kratkom priopćenju. Na posljednjem se sastanku, održanom od 25. do 27. rujna, još uvijek razgovaralo – kako je na brifingu za novinare u Tiskovnom uredu Svete Stolice potvrdio biskup Marcello Semeraro, tajnik Vijeća kardinala – o novoj apostolskoj konstituciji Rimske kurije, čiji je privremeni naslov „Praedicate evangelium“.

Taj bi važan papinski dokument trebao zamijeniti sadašnju apostolsku konstituciju „Pastor Bonus“ Ivana Pavla II., koja je na snazi od 28. lipnja 1988. godine. Misionarski obrat, koji je snažno želio papa Franjo i koji je već opisan u apostolskoj pobudnici Evangelii Gaudium – objasnio je u lipnju biskup Semeraro – očit je u nacrtu teksta u kojemu odjekuje onaj poticaj “Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svemu stvorenju!“, iz Markova Evanđelja, koji je danas prijeko potrebno tumačiti u kontekstu stalnih promjena u koje se navještaj Radosne vijesti treba znati uklopiti.

Biskup je istaknuo i intenzivne aktivnosti savjetovanja i pozornosti poradi nove konstitucije, nakon kojih će uslijediti sastavljanje konačnoga teksta koji će biti predan Svetom Ocu na odobrenje. Gotovo svi dikasteriji Rimske kurije – objasnio je biskup – dali su prvi odgovor i dostavili sugestije i prijedloge, koje je vijeće primilo sa sklonošću. Nacrt teksta poslan je i predsjednicima nacionalnih biskupskih konferencija, sinodama Istočnih Crkvi, apostolskim nuncijima, konferencijama viših redovničkih poglavara i poglavarica, te nekim papinskim sveučilištima koja i dalje šalju svoje odgovore.

Papa Franjo je ustanovio Vijeće kardinalā vlastoručnim dokumentom od 28. rujna 2013. godine, kako bi ga savjetovalo u upravljanju općom Crkvom, i sa zadaćom da razmotri nacrt nove apostolske konstitucije o Kuriji. Prvi se sastanak održao od 1. do 3. listopada 2013. godine. U ovom trenutku vijeće čini šest kardinala: kardinal koordinator Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, nadbiskup Tegucigalpe; kardinal Giuseppe Bertello, predsjednik Uprave Grada Vatikana; kardinal Oswald Gracias, nadbiskup metropolit Bombaya; kardinal Reinhard Marx, nadbiskup metropolit Münchena i Freisinga; kardinal Sean Patrick O’Malley, nadbiskup Bostona; te državni tajnik kardinal Pietro Parolin. U vijeću su također msgr. Marcello Semeraro, biskup Albana, tajnik; te msgr. Marco Mellino, naslovni biskup Cresime, kao drugi tajnik.

Ključne riječi:
Papa sastanak vijeće kardinala