Budi dio naše mreže
Izbornik

Ključna riječ: kardinal-franjo-seper

Novi broj Glasa Koncila

Prvi ovogodišnji broj Glasa Koncila pripremljen za nedjelju 9. siječnja otvara se Papinim pozivom na »pobjedu nad demografskom zimom«.

Izjava „Inter insigniores“ o pripuštanju žena ministerijalnom svećeništvu

Na spomedan sv. Terezije Avilske, 15. listopada 1976., tadašnja Sveta kongregacija za nauk vjere izdala je izjavu „Inter insigniores“ o pitanju pripuštanja žena ministerijalnom svećeništvu. Izjavu je kao prefekt Kongregacije potpisao kardinal Franjo Šeper, a crkveno učiteljstvo rado ju je citiralo kada je progovaralo o pripuštanju žena ministerijalnom svećeništvu (npr. usp. papa Ivan Pavao II., Apostolsko pismo „Ordinatio Sacerdotalis“). S obzirom na aktualnost teme, donosimo cjelovit prijevod Izjave.

Ekskluzivno na HKR-u – sjećanja kardinala Franje Šepera na bl. Alojzija Stepinca

U povodu 21. obljetnice beatifikacije kardinala Alojzija Stepinca u emisiji Aktualno Hrvatskoga katoličkog radija 3. listopada emitirani su prvi puta autentični tonski zapisi kardinala Franje Šepera koje je, obnašajući službu predstojnika Kongregacije za nauk vjere u Rimu, izrekao u bazilici sv. Marije Velike, u Hrvatskoj crkvi u sv. Jeronima ili, pak, za Radio Vatikan, a snimao ih je i HKR-u ustupio isusovac o. Ivan Štanfel.