Budi dio naše mreže
Izbornik

Prikazi

FENIKS NA BRIJEGU Vojmil Rabadan: Feniks na brijegu Fantazija o povijesti zagreba~ke Katedrale U nizu sve~anosti, hodo~ačđa, simpozija i monografija u povodu 900. obljetnice zagreba~ke biskupije i prvog spomena grada Zagreba pročlo je jedva zapaženo p

rigodno izdanje kazaličnog djela čto ga je napisao nezaboravni hrvatski dramaturg krčđanskoga nadahnuđa prof. dr. Vojmil Rabadan. Rije~ je zapravo o posmrtnom izdanju dramatizirane povijesti zagreba~ke katedrale koju je Rabadan napisao za davnu praizvedb

GODINA 1995. PROGLAćENA GODINOM APOKALIPSE

"Uziši ovamo i pokazat đu ti čto se ima dogoditi nakon ovoga!" (Otk 4,1). Polazeđi od tog poziva iz knjige Otkrivenja sv. Ivana Apostola ekumenski patrijarh Bartolomej I, ispunjajuđi želju koju je na Patmosu g. 1988. bio izrazio njegov prethodnik Dim

MUĐENIćTVO BANJOLUĐKIH KATOLIKA

Skoro svakodnevno stižu do nas na razne na~ine, naj~ečđe preko izbjeglica i prognanika, dramati~ne vijesti iz banjolu~kog kraja. Najnoviji prikaz koji je do nas dospio osvjetljava doista neuobi~ajeno dramati~nu i neizvjesnu svakidačnjicu mnogih katol

KAD SU NAPISANA EVANŽELJA

Premda su rasprave o ranom datiranju nastanka Evašelja zadnjih godina znatno uznapredovale, be~ki judaist prof. dr. Kurt Schubert zauzima stajaličte protivno dosadačnjim rezultatima. Na raspravi teologa, koja je održana 8. svibnja u Be~koj katoli~koj

NOVA IZDANJA "SVJETLA RIJEĐI" Vjerski list "Svjetlo rije~i" objavilo je tri nova izdanja u svojoj biblioteci. Dvije knjige posveđene su Islamu kao jednom od svjetskih religija, a tređa je knjiga posveđena danas posebno aktualnoj temi koja zauokupljuje do

mađe, ali i svjetske medije, a to je ovisnost o drogi i alkoholu. "Krčđanstvo i svjetske religije - islam" naslov je knjige dijaločkih predavanja dvojice njema~kih profesora Hansa Küniga i Josefa von Essa sa tüginčkog sveu~iličta. U knjizi su obrašene

1 208 209 210 211 212 215