Budi dio naše mreže
Izbornik

Održan Svećenički dan Sisačke biskupije

Sisak (IKA)

Svećenički dan Sisačke biskupije održan je u četvrtak 5. listopada u Dvorani sv. Ivana Pavla II. u sisačkom Velikom Kaptolu pod predsjedanjem biskupa Vlade Košića. Predavanje o temi „Kršćanstvo, sekularizam i politička integracija Europe“ održao je izv. prof. dr. sc. Hrvoje Špehar, izvijestio je Ured za odnose s javnošću Sisačke biskupije.

Prof. Špehar predavanje je utemeljio na tri glavne teze. Prva govori kako je politika privilegirano mjesto kršćanskog života, druga kako je izvor sekularne države u kršćanskom dualizmu, a treća kako suvremeno „mekdonaldizirano“ društvo kao društvo spektakla više ne počiva na kršćanskom dualizmu u političkom smislu, već na fluidnim obrascima politike identiteta.

Govoreći o kršćanskom pogledu na politiku poručio je kako je to, prije svega, pitanje ljudskoga djelovanja koje se promatra kao relevantan dio ostvarenja eshatološkog cilja. „Možda se ovaj odnos prema djelima, a ne samo riječima, ponajviše odnosi na političko djelovanje, jer ono za razliku od različitih drugih vrsta ljudskoga djelovanja ima neposredan, značajan i često dramatičan utjecaj na veliko mnoštvo ljudi, okupljenih unutar političkog života, od antičkih carstava do suvremenih demokratskih ustavnih država ili kompleksnoga međunarodnog sustava u kojem su i sâme države nesamostalni politički akteri. Ako se prema djelovanju koje se tiče tolikoga mnoštva odnosi s aspekta optimistične eshatološke kršćanske slike svijeta, tada je svako moralno ispravno, političko djelovanje koje je usmjereno na dobro društva izuzetna prilika za kršćanski ideal“, dodavši kako u pojedinim povijesnim trenucima političkih patologija, od diktatura do totalitarizma, eshatološki vid političkoga djelovanja podrazumijeva i hrabrost do mučeništva. „Suprotstavljanje političkim patologijama, naročito kada to čine hrabri pojedinci ili malobrojne skupine, a što je bio i jedan od središnjih momenata prvih mučeničkih stoljeća kršćanstva, predstavlja otklon od kušnje politike koja ima svrhu samo u tehnici osvajanja vlasti i njezina održanja, često pod svaku cijenu. Politika je, dakle, izuzetna prilika za kršćane, one koji vjeruju u vječnost“.

Na kraju govoreći o pluralizamu u novom konkurencijskom političkom polju rekao je kako on podrazumijeva određenu vrstu političke konkurencije i s njom povezane, političke konkurentnosti ideja i snage da ih se etablira u javnom prostoru. „Kako se moć identitetâ na svojevrstan način ima (re)prezentirati u obrascima koji predstavljaju granice javnoga, idejom njihova širenja razmjeri (ne)konkurentnosti dobivaju na novoj snazi. Nekoć dobro utemeljene i društveno općepriznate vrednote mogu postati predmetom preispitivanja, kako se mjera i opseg javnoga diskursa, primjerice, širi u novim pravcima.

Osim navedenoga novog konkurencijskog političkog i društvenog polja, pluralizam sa sobom donosi i neku vrstu rizika odbacivanja nekoć dominantne kulture i dominantnih vrijednosti nekoga društva, naročito kada je riječ o novim tipovima woke kulture i pokreta koji ima za cilj ne samo proširiti konkurencijsko društveno i političko polje, već ga i snažno ostracirati i reducirati na prevrednovane i time prihvatljive obrasce vezane uz ideje jednakosti, razlike i uključivosti. Uz navedeni fenomen i pokret, veže se i kultura otkazivanja (cancel culture), koja područja javnoga prostora definira kao rezerviranoga za unaprijed definirano područje političke korektnosti, uz koje se vrlo lako pluralistička struktura društva može naći limitiranom.

Kako je društvo obilježeno pluralizmom, pa i pluralizmom tehnike konflikta (dok su javno-pravno prihvatljive), redukcija javnoga prostora za konkurenciju unaprijed ima moć umanjiti utjecaj pojedinih društvenih aktera, unaprijed im zadati defanzivne obrasce ponašanja ili nametnuti kolektivnu krivnju koja se u tako zadanom konkurencijskom polju može smatrati unaprijed predodređenim porazom“, upozorio je na kraju zaključivši kako je upravo zbog toga kršćanski univerzalizam, a ne političko-identitetska getoizacija, najsnažniji odgovor na izazove komunitarizama novoga tipa.

U drugom dijelu susreta biskup Košić je izvijestio o aktualnostima i nadolazećim događajima u biskupiji. Tako će se u subotu 7. listopada s početkom u 10 sati u Pastoralnom centru katedralne župe u Sisku održati tradicionalni Dan obitelji na koji su osobito pozvane obitelji s petero i više djece. U četvrtak 12. listopada održat će se Sjednica Zbora savjetnika, a u subotu 21. listopada Sjednica Biskupijskog pastoralnog vijeća. Biskup je i pozvao svećenike na Hodočašće u Istru putevima bl. Miroslava Bulešića koje će se održati 17. listopada te đakonsko ređenje u bazilici sv. Kvirina koje će biti u subotu 28. listopada s počekom u 10 sati.

Svoje planove i aktivnosti za buduće razdoblje predstavili su i povjerenici i voditelji pojedinih ureda. Tajnik biskupijske Sinode Ivan Petrović izvijestio je o dosadašnjem tijeku sinode i svim aktivnostima koje se provode. Voditeljica Ureda za kulturu progovorila o aktualnoj obnovi od potresa te redovitim programima, a voditelji Misijskog ureda Ivan Faletar dao je informacije djelovanju misijske zajednice i Misijskoj nedjelji 22. listopada. Povjerenik za pastoral braka i obitelji dao je osvrt na zaručnički tečaj koji se bliži kraju za ovu građansku godinu, a na kraju moglo se čuti i o nekim važnijim događajima unutar pastorala za mlade. Sljedeći Svećenički dan održat će se u četvrtak 9. studenoga, a predavanje će održati mr. Hrvoje Zovko, izvijestio je Ured za odnose s javnošću Sisačke biskupije.