Budi dio naše mreže
Izbornik

Nekoliko crtica iz povijesti Banjolučke biskupije

Banja Luka (IKA)

Na kraju liturgijskog vodiča za biskupsko ređenje mons. Željka Majića 2. ožujka 2024. objavljen je tekst pod naslovom „Nekoliko crtica iz povijesti Banjolučke biskupije“ koji prenosimo u cijelosti.

Prema najnovijem crkvenom uređenju, u Banjoj Luci već 122 godine postoji katolička biskupija. Osnovao ju je 5. srpnja 1881. papa Lav XIII., bulom Ex hac augusta. Do sada je imala pet biskupa koji su rezidirali u Banjoj Luci, a kraće vrijeme su njome upravljali (nad)biskupi iz drugih biskupskih sjedišta, usporedo s predvođenjem svojih biskupija (nadbiskup Josip Stadler iz Sarajeva i biskup Smiljan Čekada iz Skoplja). Sadašnji biskup mons. dr. sc. Franjo Komarica upravlja biskupijom od 15. srpnja 1989.

Međutim, to nije ni izdaleka početak katoličke nazočnosti u ovim krajevima. Štoviše, kršćanstvo je u ove krajeve došlo još u rimsko doba, te je ovdje pustilo duboke korijene i imalo svoju crkvenu organizaciju. Na području današnje Banjolučke biskupije bilo je u to doba sjedište barem jedne biskupije, one u mjestu Baloie (vjerojatno kod današnjeg Šipova), čiji biskup sudjeluje na crkvenoj sinodi u Saloni 530. godine. Nakon barbarskog pustošenje te doseljenja i pokrštenja Hrvata, ovi su krajevi u crkvenom pogledu pripadali okolnim biskupijama: Splitskoj, Ninskoj, Kninskoj, Krbavskoj i Bosanskoj, a samo područje današnje Banje Luke i cijelog područja sjevernije od nje Zagrebačkoj biskupiji. Vjerojatno je na području današnje Banje Luke bio stari grad Vrbas, sjedište Vrbaske županije. U pisanim pak spomenicima grad pod imenom Banja Luka prvi se put spominje 1494. godine. O bujnom životu Katoličke Crkve u ovim krajevima prije pada pod tursku osvajačku vlast svjedoče brojne otkrivene crkve iz antičkog i srednjovjekovnog doba. Takvih je crkava i crkvina npr. samo u današnjem Bihaćkom dekanatu poznato čak stotinjak!

Težak udarac Katoličkoj Crkvi u cijeloj BiH pa tako i u današnjoj Banjolučkoj biskupiji zadali su Osmanlije svojim osvajanjem, rušenjem i islamizacijom. Naseljavanjem pravoslavnog stanovništva koje su provodili Turci, bitno se mijenjala etnička i vjerska slika ovih krajeva. Od konačnog pada Banje Luke pod tursku vlast 1528. godine pastoralni kler u ovim krajevima bili su gotovo isključivo bosanski franjevci. Biskupi se nisu usuđivali dolaziti u dijelove svojih biskupija koje su pale pod tursku vlast. Zato je godine 1735. umjesto postojećih biskupija Sveta Stolica osnovala Apostolski vikarijat u otomanskoj Bosni, kojemu je pripala cijela Bosna i Hercegovina i, dakako, Banja Luka, a njime je upravljao apostolski vikar s biskupskim redom, koji je u pravilu bio franjevac. Takvo je rješenje ostalo gotovo stoljeće i pol, sve do osnutka Banjolučke biskupije 1881. godine. Katolička Crkva u Banjoj Luci je osobito teško stradala u vrijeme velikog tzv. Bečkog rata (1681. – 1699.), a naročito 1737. godine u tzv. Banjolučkom ratu, kada je spaljena i župna crkva, a vjernici su se u velikom broju iselili.

Sam grad Banja Luka je već od starine imao svoju župu, svakako još iz predturskog doba. Nažalost, u dugom razdoblju turske vladavine nestali su tragovi brojnih crkava, a da i ne govorimo o župnim knjigama, spisima i drugoj pisanoj građi. Najstarije matice krštenih, vjenčanih i umrlih banjolučke Župe Pohoda Blažene Djevice Marije potječu iz 1753. godine, a pisane su dijelom bosančicom na hrvatskom jeziku (ikavicom), a dijelom na latinskom. Međutim, u gradu se u (pred)turskom razdoblju spominju crkve sv. Marka i sv. Ljudevita na Laušu, te crkvica Blažene Djevice Marije na Paprikovcu, dok sjedište župe nije početkom 19. stoljeća preneseno u zabačeno selo Rakovac, da bi bilo zaštićenije od turske samovolje. Neki pak povjesničari smatraju da su tu (u gradu Vrbasu i varoši pod njim) u srednjem vijeku bile crkve sv. Martina i sv. Elizabete koje se spominju u popisu dubičkog arhiđakona Ivana 1334. godine. Sve je to, nažalost, do danas neistraženo i prekriveno velom zaborava.

Povijest katoličanstva u Banjoj Luci i bližoj okolici, koja je također pripadala banjolučkoj župi, može se bolje pratiti tek u posljednja dva i pol stoljeća, otkada postoje prve sačuvane župne matice. Sjedište župe je 1859. ponovno preneseno u sam grad i to na mjesto gdje danas stoji župna crkva i kuća. Tu je kao bogoslužni prostor služila jedna skromna kuća koja je 1876. spaljena, pa je napravljena druga jednako skromna baraka, dok 1891. nije napravljena današnja župna crkva. Nekoliko godina prije toga (1884. – 1885.) napravljena je prva katedrala u Banjoj Luci, odmah po dolasku biskupa fra Marijana Markovića u svoje biskupsko sjedište Banju Luku, a posvećena je sv. Bonaventuri, zaštitniku biskupije.


U Katoličkom tjedniku 10/2024. objavljen je popis biskupa i apostolskih upravitelja Banjolučke biskupije:

  • vrhbosanski nadbiskup Josip Stadler, apostolski upravitelj (1882. – 1884.)
  • naslovni biskup Danabe (Sirija) Marijan Marković, apostolski upravitelj (1884. – 1912.)
  • Josip Stjepan Garić, rezidencijalni biskup (1912. – 1946.)
  • skopski biskup Smiljan Franjo Čekada, apostolski upravitelj (1946. – 1951.)
  • naslovni biskup Dionysiasa (Sirija) Dragutin Čelik, apostolski upravitelj (1951. – 1958.)
  • Alfred Pichler, rezidencijalni biskup (1959. – 1989.)
  • Franjo Komarica, rezidencijalni biskup (1989. – 2023.) i apostolski upravitelj (2023. – 2024.)