Budi dio naše mreže
Izbornik

Nova dominikanska provincija sv. Alberta ima prvog provincijala

Berlin (IKA)

Dvije provincije dominikanaca u Njemačkoj, Austriji i Mađarskoj spojene su u jednu, a prvim provincijalom novonastale dominikanske provincije imenovan je Peter Kreutzwald iz Kölna.

Do sada su dominikanci u Njemačkoj, Austriji i Mađarskoj bili u dvije provincije. To će se uskoro promijeniti, a izvjestan je ne samo datum spajanja, nego i prvi provincijal buduće redovničke provincije. Kako je Red objavio u utorak 5. rujna, poglavar Gerard Timoner III. imenovao je Petera Kreutzwalda iz Kölna za prvog poglavara buduće provincije, izvještava katholisch.de.

Dominikanci su prošli tjedan objavili da će oko 140 dominikanaca u Njemačkoj, Austriji i Mađarskoj živjeti u novoj zajedničkoj provinciji od 28. siječnja 2024., odnosno od blagdana sv. Tome Akvinskog. Tada će se provincija Teutonia, koja obuhvaća Njemačku bez Bavarske i Baden-Württemberga a kojoj od 2017. kao vikarijat pripada i Mađarska, te južna njemačko-austrijska provincija Sveti Albert službeno spojiti i činiti organizacijsku cjelinu. Provincija će se od sada zvati: Dominikanska provincija sv. Alberta u Njemačkoj i Austriji. Ime je dobila po dominikanskom učenjaku Albertu Velikom, koji je živio i djelovao na području buduće provincije u 13. stoljeću, a pokopan je u Kölnu.

O. Kreutzwald je prethodno bio provincijal Teutonske provincije i svoj će četverogodišnji mandat započeti na dan spajanja provincija. Ovaj 58-godišnjak je u dominikanski red ušao 1998., a za svećenika je zaređen 2003. godine. Do 2008. je bio član samostana u Braunschweigu, prije nego što je imenovan studentskim magistrom i tako je vodio formaciju redovničkih učenika u samostanu u Mainzu. Provincijski ga je kapitul 2017. izabrao za novoga provincijala.

Red propovjednika, kako se zapravo zove dominikanski red, osnovao je 1215. godine sveti Dominik u južnoj Francuskoj.