Budi dio naše mreže
Izbornik

Objavljen Šematizam Zagrebačke nadbiskupije

Zagreb (IKA)

Nakon što je posljednji Šematizam Zagrebačke nadbiskupije izdan 1996., u izdanju Nadbiskupskog duhovnog stola u Zagrebu krajem svibnja ove godine objavljen je Šematizam Zagrebačke nadbiskupije, a kojeg je pripremilo Tajništvo Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije, izvještava Tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije.

Šematizam Zagrebačke nadbiskupije iz 2023. godine, koji je zaključen sa stanjem na dan 20. ožujka 2023. godine, svojim sadržajnim obimom na 1432 stranice progovara o bogatoj crkvenoj stvarnosti Zagrebačke nadbiskupije.

Šematizam je podijeljen u jedanaest povezanih poglavlja, a započinje predgovorom kardinala Josipa Bozanića i uvodnom riječi glavnog urednika Šematizma preč. Denisa Barića, tajnika Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije.

Nakon životopisa pape Franje, u prvom poglavlju Šematizma prikazan je ustroj Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj (Apostolska nuncijatura, Hrvatska biskupska konferencija, (nad)biskupije po sjedištima), a u drugom poglavlju ustroj Zagrebačke crkvene pokrajine unutar koje se smješta Zagrebačka nadbiskupija.

Treće poglavlje posvećeno je Zagrebačkoj nadbiskupiji, te uz povijesni prikaz najznačajnijih događaja donosi i prikaze najvažnijih odrednica nadbiskupije (zaštitnici, grb, katedrala, uprava, središnje i druge važne obrazovne, medijske i kulturne ustanove). Život Nadbiskupije u četvrtom poglavlju prikazan je u njezinom teritorijalnom ustrojstvu polazeći od pet arhiđakonata, s pripadajućim dekanatima i župama. Uz svaku ustrojbenu jedinicu donesene su i karte arhiđakonata i dekanata, a karta Zagrebačke nadbiskupije u većem formatu priložena je s unutarnje strane stražnje korice Šematizma. U prikazu svake pojedine župe navedene su osnovne informacije s kontakt podacima, kratak povijesni pregled, teritorijalne granice župe s pripadajućim naseljima i/ili ulicama, popis sakralnih objekata na području župe s fotografijama župnih crkava i kapela, a naznačen je i broj odgojno-obrazovnih ustanova te drugih važnih ustanova na području župe, a koje župnici/upravitelji župa redovito obilaze i za njih pastoralno brinu (domovi za starije i nemoćne, bolnice, zatvori i sl.).

Peto poglavlje posvećeno je svećenicima, donoseći podatke o svećenicima Zagrebačke nadbiskupije i o svećenicima na službi u Nadbiskupiji, i to abecednim redom i prema godini svećeničkog ređenja. Donesen je i popis preminulih dijecezanskih svećenika u razdoblju između izdanja posljednjeg Šematizma Zagrebačke nadbiskupije iz 1996. godine i izdanja ovog novoobjavljenog Šematizma iz 2023. godine.

šestom poglavlju doneseni su osnovni podaci o Osobnoj prelaturi Opus Dei u Zagrebačkoj nadbiskupiji, dok su u sedmom poglavlju prikazane muške i ženske redovničke zajednice koje djeluju na području Nadbiskupije uz kratki povijesni pregled djelovanja, osnovne podatke o samostanima, kućama i ustanovama koje pripadaju navedenoj redovničkoj zajednici te abecedni popis redovnika i redovnica po pojedinim samostanima i kućama.

Osmo poglavlje posvećeno je katoličkim školama na području nadbiskupije te je za svaku školu, uz kratki povijesni prikaz, donesen i popis nastavnika te statistički podaci o učenicima.

devetom poglavlju naveden je popis katoličkih dječjih vrtića u Zagrebačkoj nadbiskupiji, a deseto poglavlje, naslovljeno Dodatak, uz predstavljanje dvaju nacionalnih svetišta koja se nalaze na području Nadbiskupije, sadrži popise i kontakt podatke za samostalne crkve i kapele, postulature, kuće duhovnih vježbi i susreta, medijske kuće i nakladnike, te popis vjeroučitelja u Zagrebačkoj nadbiskupiji.

jedanaestom poglavlju, radi lakšeg snalaženja, donesen je popis svih župa, redovničkih zajednica i ustanova u Zagrebačkoj nadbiskupiji, s pripadajućom stranicom u Šematizmu.

Šematizam Zagrebačke nadbiskupije bit će dostavljen svim župnim uredima u nadbiskupiji, redovničkim zajednicama i crkvenim ustanovama.