Budi dio naše mreže
Izbornik

Objavljen Ugovor o Caritasu Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj

Zagreb (IKA)

U Narodnim novinama (NN 43/2022) u srijedu 6. travnja objavljen je Ugovor o Caritasu Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj, koji su Vlada Republike Hrvatske i Hrvatska biskupska konferencija potpisali u petak 18. ožujka u Banskim dvorima u Zagrebu.

Na temelju članaka 15. i 17. Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o pravnim pitanjima („Narodne novine – Međunarodni ugovori“, broj 3/97.) i radi provedbe članka 17. toga međunarodnog ugovora, Vlada Republike Hrvatske i Hrvatska biskupska konferencija sklopili su Ugovor o Caritasu Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj.

– Utvrđujući da Katolička Crkva u Republici Hrvatskoj i u suvremenosti ima nemjerljivo značenje i ulogu u skrbi za najranjivije pripadnike društva, neovisno o njihovoj nacionalnoj, etničkoj, rasnoj, vjerskoj ili bilo kojoj drugoj pripadnosti;

– vrednujući nemjerljiv doprinos Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj izgradnji institucionalne i neinstitucionalne skrbi za najranjivije pripadnike društva, karitativne i pastoralne djelatnosti te volonterstva, ponajprije u župama i biskupijama, katoličkim odgojno-obrazovnim ustanovama, sveučilištima i fakultetima;

– priznajući da pravne osobe Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj obavljaju svoju službu, djelatnosti i aktivnosti u javnom interesu;

– uvažavajući to da pravne osobe Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj koje obavljaju socijalnu djelatnost u toj svojoj djelatnosti uživaju zaštitu i pomoć države;

– na poseban način uvažavajući to da Caritas Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj ima razgranatu organizaciju u svim pojavnim oblicima i na svim razinama;

– u želji da radi učinkovite provedbe članka 17. stavka 3. Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o pravnim pitanjima urede međusobne odnose u području obavljanja socijalne djelatnosti

– prihvaćajući načelo supsidijarnosti, u skladu s kojim se Katoličkoj Crkvi omogućava djelovanje u Republici Hrvatskoj kako bi se državni socijalni mehanizmi nadopunili i optimizirali;

– radi usklađivanja djelovanja civilnih socijalnih ustanova s jedne te pravnih osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj osnovanih za obavljanje socijalne djelatnosti s druge strane;

– kako bi se pravnim osobama Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj osnovanima za obavljanje socijalne djelatnosti zajamčila jednaka prava i obveze te jednak tretman kao i civilnim socijalnim ustanovama koje su osnovane u jednake ili slične svrhe, sve na temelju članka 17. stavka 2. Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o pravnim pitanjima i

– radi dodatnog ostvarivanja socijalne države i još snažnijeg postizanja socijalne pravde u Republici Hrvatskoj, Vlada Republike Hrvatske i Hrvatska biskupska konferencija sporazumno sklapaju ugovor, koji u cijelosti možete pronaći u digitalnom izdanju Narodnih novina (NN 43/2022).