Budi dio naše mreže
Izbornik

Papa Franjo izmijenio Šestu knjigu Zakonika kanonskog prava o kaznenim mjerama u Crkvi

Vatikan (IKA)

U Vatikanu je na spomendan sv. Justina, u utorak 1. lipnja, objavljena Apostolska konstitucija „Pascite gregem Dei“ pape Franje kojom su odobrene preinake Šeste knjige Zakonika kanonskog prava „Kaznene mjere u Crkvi“, izvijestila je Nedjelja.

„Hranite Božje stado bdijući nad njim, ne prisilno nego dragovoljno, po Božju (usp. 1 Pt 5,2)“, riječi su iz Prve Petrove poslanice kojima je Sveti Otac započeo dokument kojim je odobrio izmjene u Šestoj knjizi ZKP-a. Podsjećajući biskupe na neke važne dokumente vezane uz njihovu službu poput Dogmatske konstitucije Lumen gentium: „Pastir je pozvan izvršavati svoju zadaću savjetom, uvjeravanjem, primjerom, autoritetom, ali i svetom moći“, istaknuo je da dobročinstvo i milosrđe obvezuju pastira ispraviti ono što postane pogrešno.

„Nastavljajući svoje zemaljsko hodočašće, još od apostolskih vremena, Crkva je sebi zadala pravila ponašanja koja su tijekom stoljeća stvorila kohezivno tijelo obvezujućih normi koje čine ujedinjenim Božji narod i za čije su poštivanje zaslužni biskupi. Te norme odražavaju vjeru koju svi mi ispovijedamo, iz čega crpe svoju vezujuću snagu i na temelju toga očituju majčinsko milosrđe Crkve koja zna da joj je uvijek cilj spasenje duše. Morajući regulirati život zajednice tijekom vremena, neophodno je ta pravila budu usko povezana s društvenim promjenama i novim potrebama Božjega naroda koje je ponekad potrebno modificirati i prilagoditi promijenjenim okolnostima“, navedeno je u Apostolskoj konstituciji uz napomenu da je potrebno primjereno odgovoriti potrebama Crkve u cijelom svijetu te preispitati kazneni zakon koji je sv. Ivan Pavao II. potpisao 1983. i u skladu s tim donijeti izmjene koje bi pastirima omogućile koristiti ga kao spasonosniji i korektivni alat.

Papa Franjo nadalje je istaknuo da je reformu Šeste knjige ZKP-a započeo njegov prethodnik papa Benedikt XVI. te da je studija izvedena u duhu kolegijalnosti i suradnje uz pomoć pravnika i stručnjaka. Ukratko je predstavio korake koji su doveli do izmjena kaznenih mjera u Crkvi. „Dobročinstvo zahtijeva da pastiri pribjegavaju kaznenom sustavu onoliko često koliko je to potrebno, imajući u vidi tri cilja neophodnih crkvenoj zajednici: obnavljanje zahtjeva za pravdom, zamjena počinitelja i ispravak skandala“, poručio je Papa podsjećajući da kanonske kazne imaju za cilj oporavak i spasenje te nadasve traže dobro vjernika.

Zaključno je odredio da će se izmjene objaviti u listu L’Osservatore Romano te naknadno u Acta Apostolicae Sedis i da će na snagu stupiti 8. prosinca 2021., objavila je Nedjelja.

Izmijenjena Šesta knjiga ZKP-a objavljena je na latinskom jeziku na mrežnoj stranici Tiskovnog ureda Svete Stolice.