Budi dio naše mreže
Izbornik

Papa Franjo mladima: Izabirući Boga postajemo sretni

Vatikan (IKA)

Sveti Otac predslavio je na svetkovinu Isusa Krista Kralja svega stvorenja, 22. studenoga, u bazilici sv. Petra, misu tijekom koje su mladi Panamci predali križ Svjetskoga dana mladih mladim Portugalcima, objavio je Vatican News.

„Ja sam tamo – kaže Isus – gdje ne vrijedi prevladavajuća misao prema kojoj je život dobar ako je meni dobro. Ja sam tamo, Isus kaže i tebi, mladiću koji želiš ostvariti životne snove“, rekao je Sveti Otac mladima. Komentirajući posljednju stranicu Matejeva Evanđelja prije Isusove muke, istaknuo je da je Isus, prije nego što je darovao svoju ljubav na križu, dao svoje posljednje želje. „Kaže nam“, objasnio je Papa, „da će dobro koje ćemo učiniti jednomu od njegove najmanje braće – gladnima, žednima, strancima, potrebitima, bolesnima, zatvorenicima – biti učinjeno njemu.“

Dva važna pitanja

Franjo je postavio dva pitanja: „Pomažem li nekomu tko mi ne može uzvratiti?“ i „Jesam li prijatelj neke siromašne osobe?“ te je dao Kristov odgovor: „Ja sam tamo, kaže ti Isus, čekam te tamo gdje ni ne zamišljaš, i gdje možda ne želiš ni gledati, tamo u siromašnima“.

Podsjetio je i na lik svetoga Martina koji je jednom siromahu dao pola svojega ogrtača. Sljedeće je noći sanjao Isusa koji je bio odjeven dijelom njegova ogrtača kojim je omotao siromaha. Sanjao je to jer je živio, čak i ne znajući, kao pravednici iz evanđelja današnje liturgije.

Ne valja se zaustavljati po strani života

Papa je potom potaknuo mlade da ne odustaju od velikih snova. „Gospodin ne želi da sužujemo obzore, ne želi da se zaustavljamo po strani života, nego da žurimo prema velikim ciljevima, radosno i odvažno“, rekao je, dodavši da „nismo stvoreni da bismo sanjali praznike ili vikende, nego kako bismo ostvarili Božje snove na ovom svijetu. On nas je učinio sposobnima sanjati kako bismo obuhvatili ljepotu života, a najljepša su djela života milosrdna djela. Ako sanjaš istinsku slavu, ne slavu svijeta koja dolazi i odlazi, nego Božju slavu, to je pravi put“.

Važne odluke za velike snove

„Ali, odakle se polazi kako bi se ostvarili veliki snovi?“, upitao je Papa. „Od važnih odluka“, odgovorio je podsjećajući, da to objašnjava Evanđelje. U trenutku posljednjeg suda Gospodin polazi od naših izbora. Odvaja ovce od kozā, ali hoćemo li biti dobri ili loši, ovisi o nama. On samo donosi zaključke prema našim odlukama, iznosi ih na svjetlo i poštuje ih. Papa je stoga mladima uputio snažnu poruku. Život je zato vrijeme snažnih, odlučujućih, vječnih izbora. Banalne odluke vode u banalni život, velike odluke život čine važnim.

„Mi, naime, postajemo ono što odlučimo, u dobru i u zlu“, dodao je. „Ako izaberemo postati lupeži, ako odlučimo misliti na sebe postajemo egoisti; ako odlučimo mrziti postajemo ljuti; ako odlučimo provoditi sate ispred mobitela postajemo ovisni. Ako izaberemo Boga svakoga smo dana sve više voljeni, a ako odlučimo voljeti postajemo sretni“, istaknuo je Sveti Otac.

Životna pitanja

„Ljepota izborā ovisi o ljubavi“, ponovio je više puta te je kazao da „Isus zna da ako živimo zatvoreni i ravnodušni, ostajemo paralizirani, ali ako se potrošimo za druge, postajemo slobodni. Gospodar života želi da budemo puni života i daje nam tajnu života: posjedujemo ga samo dajući ga. Međutim, postoje prepreke koje odluke čine teškim“ – primijetio je Papa te je spomenuo da su to često strah, nesigurnost, te pitanja ‚zašto‘ koja su bez odgovora.

I za to Papa ima jasnu uputu: ljubav od nas traži da idemo dalje, da se ne hvatamo za životna pitanja čekajući da s neba dođe odgovor. Ljubav potiče da se s pitanja „zašto“ prijeđe na „za koga“, s pitanja „zašto živim“ na pitanje „za koga živim“, s pitanja „zašto mi se to događa“ na pitanje „komu mogu učiniti dobro“.

Potrošačka groznica i opsjednutost zabavom

Franjo je, među ostalim, spomenuo potrošačku groznicu koja umrtvljuje srce suvišnim stvarima, te opsjednutost zabavom koja se čini jedinim putom za bijeg od problema, a zapravo je samo odgađanje problema. Ali, istaknuo je također i ustrajanje u traženju vlastitih prava, zaboravljajući na dužno pružanje pomoći drugima. Govoreći o velikoj iluziji o ljubavi, kazao je da izgleda da se ljubav smatra nečim što treba živjeti radi emocija, dok je ljubav prije svega dar, odluka i žrtva.

Zaštititi originalnost protiv mentaliteta „iskoristi i baci“ i „sve i odmah“

„Izabrati život znači boriti se protiv mentalitetā ‚iskoristi i baci‘ i ‚sve i to odmah‘, kako bismo život usmjeravali prema nebu, prema Božjim snovima“, istaknuo je Papa.

„Ako pogledamo u svoju nutrinu, vidimo da se često pojavljuju dva pitanja. Jedno je od njih: što mi se sviđa raditi? To pitanje često zavarava, jer potiče na misao da je važno misliti na sebe i udovoljiti svim željama i porivima koji se pojave. Ali pitanje koje Duh Sveti predlaže srcu drugačije je; nije ‚što ti se sviđa?‘ nego ‚što ti čini dobro?‘ U tomu je svakodnevni izbor: što mi se sviđa ili što mi čini dobro? Iz tog ispitivanja naše nutrine mogu proizići banalne odluke ili one životne. Pogledajmo Isusa, molimo ga za hrabrost da izaberemo ono što nam čini dobro kako bismo hodili iza njega, na putu ljubavi. I kako bismo pronašli radost“, istaknuo je papa Franjo.

Predaja križa Svjetskoga dana mladih

Na kraju slavlja Sveti Otac pozdravio je sve prisutne, kao i one koji su misu pratili putem medija. Posebni pozdrav uputio je panamskoj i portugalskoj mladeži, preko njihovih predstavnika. Mladi iz Paname tada su portugalskim predstavnicima predali križ i sliku Bogorodice Salus Populi Romani (Spasa Rimskog Puka), simbole Svjetskih dana mladih. To je važan trenutak u hodočašću koje će nas 2023. godine odvesti u Lisabon, rekao je Papa.

Svjetski dani mladih na svetkovinu Krista Kralja

„Dok se pripremamo za sljedeći međukontinentalni Svjetski susret mladih, želio bih potaknuti i njegovo slavlje u lokalnim Crkvama“, dodao je. „Nakon što je prošlo 35 godina od ustanovljenja Svjetskoga dana mladih, i nakon što sam poslušao razna mišljenja te Dikasterij za laike, obitelj i život, koji je nadležan za pastoral mladih, odlučio sam premjestiti, od sljedeće godine, biskupijsku proslavu Svjetskoga dana mladih s Cvjetne nedjelje na nedjelju Krista Kralja“, rekao je Franjo te je objasnio da je u središtu uvijek otajstvo Isusa Krista Otkupitelja čovjeka, kako je uvijek isticao sveti Ivan Pavao II., inicijator i zaštitnik Svjetskih dana mladeži, izvijestio je Vatican News.