Budi dio naše mreže
Izbornik

Papa: Kulturna dobra važan su doprinos za vjeru

Vatikan (IKA)

Papa Franjo uputio je poruku sudionicima kongresa posvećenog kulturnim dobrima instituta posvećenih života, koji promiče Kongregacija za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života i Papinsko vijeće za kulturu uz suradnju Talijanske biskupske konferencije, Papinskog sveučilišta Gregoriana i Sveučilišta u Bologni, prenosi Vatican News.

Ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života bili su i nastavljaju biti promicatelji umjetnosti i kulture u službi vjere, čuvari vrlo relevantnog dijela kulturne baštine Crkve i čovječanstva: arhivi, knjige, umjetnička i liturgijska djela, kao i nekretnine, istaknuo je Papa.

Na međunarodnom kongresu, koji se u Antonianumu održava od 4. do 5. svibnja, sudjeluju Međunarodna unija generalnih redovničkih poglavara, Unija generalnih redovničkih poglavarica i Tajništvo za pomoć redovnicima. Usredotočen na temu „Karizma i kreativnost“, kongres ima za cilj proučavanje kulturne baštine zajednica posvećenog života u svim njenim izrazima te konsolidirati i učiniti djelotvornim aktivnosti za brigu i procjenu koju dijele svi akteri koji se time bave.

Od početka svoga pontifikata, piše Papa, skreće pozornost na upravljanje vremenitim crkvenim dobrima, uvjeren da je vjeran i razborit upravitelj dužan brižno brinuti za ono što mu je povjereno. Sveti Otac ističe kako zahtjev, a ponekad i čast očuvanja može postati prilika za obnovu, promišljanje o vlastitoj karizmi i njeno uključivanje u trenutni društveno-kulturni kontekst te projiciranje za budućnost.

Papa Franjo naglašava ono što je potvrdio na prvom kongresu koju je promovirala Kongregacija ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života. Vjernost utemeljiteljskoj karizmi i posljedičnom duhovnom nasljeđu, zajedno sa specifičnim ciljevima svake ustanove ostaju kao prvi kriterij ocjenjivanja uprave, upravljanja i svih intervencija koje se provode u ustanovama, na bilo kojoj razini.

Ističući potrebu identificiranja, prije svega, specifičnih elemenata razumijevanja tih dobara kako bi se definirale njihove povijesne, duhovne, teološke, ekleziološke i pravne karakteristike, Papa potvrđuje da je potrebno promicati katalogizaciju dobara u njihovoj ukupnosti i raznolikosti. Katalogizacija je nužna iz razloga služenja kulturi, transparentnosti u upravljanju i razboritosti, uzimajući u obzir tisuće prirodnih i ljudskih opasnosti kojima su ta krhka blaga izložena, navodi. Također je važno pozabaviti se pitanjima koja se odnose na upravljanje kulturnim dobrima, dodaje, kako u smislu njihove ekonomske održivosti tako i doprinosa koji mogu dati evangelizaciji i produbljivanju vjere.

Papa Franjo u poruci naglašava potrebu da se usredotoči na prenamjenu napuštenih nekretnina, potreba koja je danas još hitnija, ne samo zbog brojčanog smanjenja zajednica posvećenog života i potrebe za pronalaženjem potrebnih sredstava za pružanje pomoći starijoj i bolesnoj braći i sestrama, već i zbog učinaka ubrzanih zakonskih promjena i nužnih zahtjeva za prilagodbom.

Zbrinjavanje na taj način dolazi i kao posljedica gospodarskog tereta redovnog i izvanrednog održavanja i konzervacije koji snose spomenute zajednice, posebice u Europi. Problem se mora rješavati ne iznenadnim ili ishitrenim odlukama, već pregledom i planiranjem usmjerenim prema budućnosti, a moguće i pomoću dokazane stručnosti.

Raspolaganje imovinom osjetljivo je i složeno pitanje koje može privući obmanjujuće interese beskrupuloznih ljudi i biti povod za skandal za vjernike. Stoga, stoji u poruci, potrebno je djelovati s velikom razboritošću te stvoriti institucionalne potporne strukture u korist manje opremljenih zajednica.