Budi dio naše mreže
Izbornik

Papa: Raspodjela cjepiva mora biti pravedna

Vatikan (IKA)

„Prije svega, želim se spomenuti mnogih žrtava i milijuna oboljelih od covida-19. Molim se za njih i članove njihovih obitelji. Pandemija nije pravila nikakve razlike i pogađala je ljude svih kultura, vjeroispovijesti, društvenog i ekonomskog položaja“, napisao je papa Franjo u pismu upućenom glavnoj tajnici Hispanoameričkog glavnog tajništva Rebeci Grynspan Mayufis pročitanom sudionicima XXVII. Hispanoameričkog samita održanog, uz izravni prijenos, u Andori od 20. do 21. travnja 2021. godine, objavila je ACI Stampa.

Glavna tema samita bili su izazovi koje pred nas stavlja pandemija covida-19 te Papa u pismu odmah podsjeća „na naporan rad liječnikâ, medicinskih sestara i tehničara, zdravstvenog osoblja, kapelanâ i volonterâ koji su u ovim teškim vremenima, osim što su liječili bolesne, izlažući opasnosti svoj život, bili im ujedno članovi obitelji ili prijatelji koji su im nedostajali“.

Papa je u nastavku potvrdio svoj stav o cjepivima. „Priznavajući napore koji su uloženi u traženje učinkovitog cjepiva protiv covida-19, želim ponoviti da bi se sveobuhvatna imunizacija trebala smatrati univerzalnim općim dobrom, pojmom koji zahtijeva konkretna djela koja će nadahnuti čitav proces istraživanja, proizvodnje i distribucije cjepiva“, piše nadalje Papa u pismu na španjolskom.

Prema Papi raspodjela cjepiva mora biti „pravedna, ne temeljena na isključivo ekonomskim kriterijima, već uzimajući u obzir potrebe sviju, posebno najranjivijih i najpotrebitijih“.

„Moramo udružiti svoje snage kako bismo stvorili novi horizont nade u kojem glavni cilj nije ekonomski probitak, nego zaštita ljudskog života“, ističe papa Franjo.

Papa zatim ističe „potrebu za reformom strukture međunarodnog duga, kao sastavnog dijela našeg zajedničkog odgovora na pandemiju. Ponovno pregovaranje o dužničkom teretu najsiromašnijih država gesta je koja će pomoći osobama razvijati se, imati pristup cjepivima, zdravstvu, obrazovanju i radu“.

„Ništa od toga neće biti moguće bez snažne političke volje u kojoj će se smoći hrabrosti donijeti odluku da se stvari mijenjaju, poglavito prioritete, tako da siromašni ne budu ti koji će platiti najvišu cijenu ovih tragedija koje pogađaju našu ljudsku obitelj“, ističe u zaključku Papa.