Budi dio naše mreže
Izbornik

Početak i završetak Svete godine 2025. u sveopćoj i partikularnim Crkvama

Vatikan (IKA)

U buli proglašenja Svete godine 2025. „Spes non confundit“ („Nada ne razočarava“) papa Franjo odredio da Jubilej 2025. traje od kraja prosinca 2024. do početka siječnja 2026.

Papa Franjo u buli proglašenja Jubileja ili Svete godine 2025. objavljenoj na svetkovinu Uzašašća u četvrtak, 9. svibnja objavio je hodogram otvaranja i zatvaranja svetih vrata na vatikanskim bazilikama i prvostolnicama partikularnih Crkava.

Papa u buli, koju je pročitao mons. Leonardo Sapienza tijekom službe predaje i čitanja Bule proglašenja Jubileja 2025. na svetkovinu Uzašašća Gospodinova u četvrtak 9. svibnja, određuje da će početak redovnog Jubileja 2025. biti označen otvaranjem Svetih vrata Bazilike svetog Petra u Vatikanu 24. prosinca 2024. U nedjelju, 29. prosinca 2024., dijecezanski biskupi će slaviti svetu euharistiju u svim katedralama i konkatedralama kao svečano otvorenje Jubilarne godine.

Sveta godina u mjesnim Crkvama završava u nedjelju 28. prosinca 2025. a Sveta godina 2025. završit će zatvaranjem Svetih vrata Bazilike svetog Petra u Vatikanu 6. siječnja 2026., na svetkovinu Bogojavljenja.

Sveta godina 2025. u kontinuitetu je s prethodnim milosnim godinama, piše Papa u svojoj buli te nastavlja: U posljednjoj redovnoj Svetoj godini prijeđen je prag dvijetisućite obljetnice rođenja Isusa Krista. Potom sam, 13. ožujka 2015., proglasio izvanrednu Svetu godinu s ciljem da se ljudima prikaže „lice Božjeg milosrđa“, središnji navještaj Evanđelja za sve ljude u svim vremenima. Sada je došlo vrijeme za novu Svetu godinu u kojoj će se Sveta vrata ponovno širom otvoriti kako bi se omogućilo živo iskustvo Božje ljubavi koja u srcu budi sigurnu nadu spasenja u Kristu. Ova Sveta godina, istodobno, pokazat će put još jednom temeljnom događaju za sve kršćane: godine 2033. slavit će se dvije tisuće godina od otkupljenja mukom, smrću i uskrsnućem našega Gospodina Isusa Krista. Pred nama je, dakle, putovanje obilježeno velikim etapama u kojima Božja milost prethodi i prati narod koji korača marljiv u vjeri, djelatan u ljubavi i postojan u nadi (usp. 1 Sol 1, 3).

Na temelju tako duge tradicije i sa sigurnošću da će ova Sveta godina biti intenzivno iskustvo milosti i nade za cijelu Crkvu, određujem da će se Sveta vrata Bazilike svetog Petra u Vatikanu otvoriti 24. prosinca 2024. čime će biti označen početak Redovnog Jubileja. Sljedeće nedjelje, 29. prosinca 2024., otvorit ću Sveta vrata svoje prvostolne crkve sv. Ivana na Lateranu, čija će se 1700. obljetnica posvete proslaviti 9. studenoga ove godine. Dana 1. siječnja 2025., na svetkovinu Svete Marije Bogorodice, bit će otvorena Sveta vrata papinske bazilike Svete Marije Velike. Konačno, u nedjelju 5. siječnja otvorit će se Sveta vrata papinske bazilike svetog Pavla izvan zidina. Sveta vrata potonjih triju bazilika bit će ponovno zatvorena najkasnije do nedjelje 28. prosinca iste godine, piše Papa u Buli proglašenja redovnog Jubileja, Svete godine 2025.

Papa, nadalje, određuje da u nedjelju, 29. prosinca 2024., dijecezanski biskupi slave svetu euharistiju u svim katedralama i konkatedralama kao svečano otvorenje Jubilarne godine, prema obredniku koji će se pripremiti za tu prigodu. Za slavlje u konkatedralnim crkvama biskupa može zamijeniti delegat određen za tu prigodu. Neka hodočašće od crkve, izabrane za collectio, do katedrale bude znak puta nade koji, obasjan Božjom Riječi, ujedinjuje vjernike. Za vrijeme potonjeg hodočašća neka se čitaju dijelovi ovog dokumenta i puku proglasi jubilejski oprost, koji će se moći dobiti prema propisima sadržanim u istom Obredniku za slavlje Svete godine u partikularnim crkvama, pojašnjava se u Papinoj buli te dodaje: Tijekom Svete godine, koja u mjesnim Crkvama završava u nedjelju 28. prosinca 2025., treba se pobrinuti da Božji narod s punim sudjelovanjem primi i poruku nade u Božju milost i znakove koji svjedoče njezinu djelotvornost.

Redovni Jubilej završit će zatvaranjem Svetih vrata Bazilike svetog Petra u Vatikanu 6. siječnja 2026., na svetkovinu Bogojavljenja, određuje se u buli proglašenja Svete godine 2025.

“Neka svjetlo kršćanske nade dopre do svakog čovjeka kao poruka Božje ljubavi upućena svima! I neka Crkva u svakom dijelu svijeta bude vjerni svjedok te poruke!”, želja je Svetoga Oca Franje.