Budi dio naše mreže
Izbornik

Preminuo fra Tomislav Jurić

Gvozd (IKA)

Fra Tomislav Jurić, član Franjevačke provincije Bosne Srebrene i župnik Župe sv. Petra i Pavla u Gvozdu preminuo je iznenada u subotu 19. prosinca u Gvozdu u 68. godini života i 40. godini svećeništva.

Rodio se 19. prosinca 1953. u Bihaću (BiH) od oca Franje i majke Rože rođ. Krmpotić. Osnovnu školu završio je u Žegaru, Bihaću, a Franjevačku klasičnu gimnaziju u Viskom. Teologiju je studirao na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu i u Ljubljani. Prve zavjete položio je 16. 7. 1973. godine, a svečane 9. 12. 1979. godine.

Za svećenika Franjevačke provincije Bosne Srebrne zaređen je 4. 4. 1981. godine u Münsteru (Njemačka). Bio je župni vikar u Ovčarevu (1981. – 1982.). Potom je bio na postdiplomskom studiju u Rimu i Ljubljani (1983. – 1985.). Po povratku sa studija bio je župni vikar u Barlovcima (Banjolučka biskupija) (1985. – 1986), prefekt u dječačkom sjemeništu u Visokom (1986. – 1988.), župnik u Ivanjskoj (1988. – 1997.), gvardijan u Franjevačkom samostanu u Petrićevcu (1997. – 2000.) i župnik u župi Vojnić (2000. – 2012.). Od 2012. godine do smrti bio je župnik u Gvozdu.

Termin oproštaja i sprovoda fra Tomislava bit će objavljeni naknadno.