Budi dio naše mreže
Izbornik

Suradnja Sisačke biskupije i Papinskog Ateneja sv. Anselma na obnovi i uređenju katedrale

Sisak (IKA)

Profesor liturgike pri Papinskom Ateneju sv. Anselma i Papinskom sveučilištu Gregoriana te direktor liturgijskog ureda Rimske biskupije dr. sc. o. Giuseppe Midili, O. Carm. i arhitekt, liturgičar i profesor pri Papinskom Ateneju sv. Anselma mr. sc. Marco Riso posjetili su na poziv biskupa Vlade Košića od 8. do 10. listopada Sisačku biskupiju.

Tom prigodom u ponedjeljak, 9. listopada održan je sastanak na kojem je razmatrano pitanje obnove i uređenja katedrale s naglaskom na liturgijski prostor.

Sastanku su nazočili i predstavnik arhitektonskog studija NFO Ante Sušić, pročelnica Konzervatorskog odjela u Sisku Ivana Miletić Čakširan, statičar i nadzorni inženjer na projektu obnove katedrale Juraj Pojatina, izvođač radova Davor Vrbanek, predstojnik Liturgijskog ureda biskupije mr. sc. Hrvoje Zovko i voditeljica Ureda za kulturu Spomenka Jurić.

Nakon uvodne riječi biskupa profesorima sa sv. Anselma predstavljena je situacija zatečena nakon potresa te ono što je do sada učinjeno po pitanju obnove. Vodeći se kriterijima arheologije, arhitekture, teologije i liturgike profesori su smjernicama, indikacijama i liturgijskim normama dali konkretne prijedloge i moguća rješenja na koracima koji predstoje. Dogovoreno je i kako će svojim stručnim savjetima i dalje pratiti i doprinositi projektu obnove i uređenja katedrale.

Budući da je do uspostave Sisačke biskupije katedrala imala funkciju župne crkve, suradnjom nazočnih postignut je doprinos kako bi liturgijski prostor nakon obnove na vjerodostojan način odražavao svoju slavljeničku, katehetsku, mistagošku i povijesnu dimenziju.

Na kraju svog posjeta profesori su u pratnji biskupa posjetili i gradilište crkve sv. Marije Magdalene u Selima, sv. Nikole i Vida u Žažini i svetište Majke naših stradanja u Gori.