Budi dio naše mreže
Izbornik

Tribina: „Arhitekt–Bog–fizičar“

Zagreb (IKA)

U dvorani „Blaženi Alojzije kardinal Stepinac“ na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u četvrtak 5. ožujka održana je korizmena tribina pod naslovom „Arhitekt–Bog–fizičar“. Svećenik i arhitekt Željko Nestić te svećenik i fizičar Marko Čolić bili su gosti sveučilišnoga kapelana Odilona Singboa.

Na tribini su posvjedočili svoj put prema svećenstvu. Koji su razlozi da su im se životni planovi izmijenili, da su krenuli putem koji nije u materijalnom smislu isplativ, kao što im je mogao biti da su ostali vjerni svojem prvotnom pozivu. Jedan kao arhitekt, a drugi kao fizičar, ispunja li čovjeka samo materijalno ili treba slijediti duhovno ispunjenje? To su samo neka od pitanja koja je svećenicima Nestiću i Čoliću postavio velečasni Odilon Singbo, sveučilišni kapelan na Hrvatskom katoličkom sveučilištu.

Sveučilišni kapelan na Hrvatskom katoličkom sveučilištu Odilon Singbo

Velečasni Željko Nestić zaređen je za svećenika 2017. godine. Prije toga je diplomirao arhitekturu te je određeno vrijeme i radio kao arhitekt. Posvjedočio je kako je svećenički poziv u njemu dugo sazrijevao i da se u njegovu odazivu na Božji poziv nije dogodilo ništa spektakularno. On je upravo u tom odazivu doživio izvjesnu puninu i ostvarenje. U njegovu slučaju zvanje arhitekta i poslanje svećenika lijepo se mogu nadopuniti. Velečasni Nestić imao je priliku projektirati crkvu u Poznanovcu. Kaže da je upravo na tome projektu vježbao i svoju poniznost.

„Arhitekt je onaj koji na praznoj livadi vidi kuću, boje, oblike, ljude koji žive u toj kući. Bog je pak onaj koji je ovaj svijet od početka oblikovao i nas stvorio na svoju sliku. Ako je on Stvoritelj onda i svatko od nas ima tu svoju stvaralačku dimenziju“, rekao je svećenik Nestić, objašnjavajući vezu između arhitekta i Boga.

Marko Čolić je za svećenika zaređen prošle godine. I njega je prvo život odveo drugim putem. Diplomirao je fiziku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon toga, također u potrazi za ispunjenjem oduševio ga je sjaj i žar u očima sestre Emanuel iz Francuske, koja je čitav život provela pomažući siromasima (umrla je s 99 godina), te Robert Barron, svećenik nadbiskupije u Chicagu, danas pomoćni biskup u Los Angelesu koji ga je intelektualno privukao prateći njegovu video evangelizaciju na internetu. Velečasni Čolić je vezu Bog – fizičar objasnio prvim recima Ivanova evanđelja: “Logos koji je udahnut u svijet, jest stvarnost zbog koje mi možemo ponovno upoznati ono što je već Bog stvorio, spoznao i omogućio da se spozna. Poveznica između fizike, vjere i Boga bila bi u jednoj garanciji mogućnosti otkrivanja zakona”, rekao je svećenik Čolić.

Studentima i svim nazočnima na tribini svećenici su poručili kako je i ova korizma prigoda za povratak na izvore krštenja, na ponovno otkrivanje slike Boga u nama.