Budi dio naše mreže
Izbornik

Vlada RH sklapa sporazume sa Zagrebačkom nadbiskupijom i Gradom Zagrebom oko rekonstrukcije Maksimirskog stadiona

Zagreb (IKA)

Vlada Republike Hrvatske na 269. sjednici održanoj u Zagrebu u četvrtak 7. prosinca donijela je odluku o sklapanju dvaju sporazuma sa Zagrebačkom nadbiskupijom i Gradom Zagrebom o "razumijevanju i podršci u vezi rekonstrukcije Gradskog stadiona Maksimir i izgradnje ili rekonstrukcije objekata Katoličke Crkve na 10 lokacija u Gradu Zagrebu."

Kako je na sjednici Vlade RH kazao premijer Andrej Plenković postignut je dogovor za Dinamov stadion te će Vlada potpisati dva sporazuma o razumijevanju, jedan sa Zagrebačkom nadbiskupijom, a drugi s Gradom Zagrebom. Kaže da se time rješava dugogodišnji spor s Katoličkom Crkvom oko zemljišta na kojem se nalazi Maksimirski stadion, a da će Zagrebačka nadbiskupija u zamjenu dobiti deset lokacija na kojima crkava trenutno nema.

“Time realiziramo temeljni preduvjet za početak izgradnje primjerenog stadiona za potrebe nogometnih utakmica Dinama i Hrvatske nogometne reprezentacije te vjerujem da ćemo na ovaj način stvoriti sve preduvjete da se, zahvaljujući sjajnim rezultatima Hrvatske nogometne reprezentacije, osobito ove generacije predvođene Lukom Modrićem i uz vodstvo Dalića, i u infrastrukturnom smislu  krene u realizaciju” kazao je premijer Plenković.

Prema prijedlog odluke o sklapanju Sporazuma koji je objavljen na mrežnoj stranici Vlade RH, Republika Hrvatska će se Sporazumom obvezati osigurati preduvjete za izgradnju ili rekonstrukciju 10 crkava u Gradu Zagrebu. “Osiguranje preduvjeta za izgradnju ili rekonstrukciju crkava od strane Republike Hrvatske obuhvaća stjecanje vlasništva nad zemljištima od trećih osoba i darovanje tog zemljišta Zagrebačkoj nadbiskupiji, pomoć pri razvoju projekata i suradnju svih nadležnih institucija prilikom planiranja, projektiranja, izgradnje i nadzora izgradnje novih ili nadogradnje već postojećih crkvi. Zagrebačka nadbiskupija obvezuje se povući sve prijedloge za povrat imovine i tužbe koje bi se odnosile na zemljište na kojem je izgrađen „Gradski stadion Maksimir“ i ostali objekti u obuhvatu, a koja zemljišta su pobrojana u Prilogu Sporazuma”, piše u Vladinoj odluci.

U Sporazumu koji je sastavio dio odluke Vlade RH, među ostalim, precizira se da se “kroz dugotrajne pregovore došlo se do zaključka kako Zagrebačkoj nadbiskupiji u Gradu Zagrebu nedostaje sakralnih objekata u kojima bi građani mogli, na primjeren način, prakticirati svoju vjeru. Osobito je je taj nedostatak vidljiv u 10 gradskih četvrti ili naselja i to: Botinec, Sveta Klara/Podbrežje, Jakuševec, Blato, Jelkovec/Sopnica, Sesvetska Sela, Sesvetski Kraljevec, Kajzerica, Špansko zapad i Trnjanska Savica. Zagrebačka nadbiskupija spremna se odreći imovinskopravnih zahtjeva za zemljištem na kojem se nalazi „Gradski stadion Maksimir“ u zamjenu za potporu prilikom izgradnje ili rekonstrukcije 10 crkava na navedenim lokacijama.”

Republika Hrvatska Sporazumom se obvezuje osigurati preduvjete za izgradnju ili rekonstrukciju 10 crkava u Gradu Zagrebu. “Osiguranje preduvjeta za izgradnju ili rekonstrukciju crkava od strane Republike Hrvatske obuhvaća stjecanje vlasništva nad zemljištima od trećih osoba i darovanje tog zemljišta Zagrebačkoj nadbiskupiji, pomoć pri razvoju projekata i suradnju svih nadležnih institucija prilikom planiranja, projektiranja, izgradnje i nadzora izgradnje novih ili nadogradnje već postojećih crkvi. Iznimka je lokacija Trnjanska Savica jer je za tu lokaciju prethodno sklopljen sporazum između Zagrebačke nadbiskupije i Grada Zagreba prema kojem se Grad Zagreb obvezao prenijeti to zemljište u vlasništvo Zagrebačkoj nadbiskupiji. Zagrebačka nadbiskupija obvezuje se povući sve prijedloge za povrat i tužbe koje bi se odnosile na zemljište na kojem je izgrađen „Gradski stadion Maksimir“ i ostali objekti u obuhvatu, a koja zemljišta su pobrojana u Prilogu Sporazuma.”

Također, u Sporazumu se navodi kako će troškove izgradnje ili rekonstrukcije 10 crkava u Gradu Zagrebu, uključujući troškove izrade sve potrebne tehničke i druge dokumentacije, provedbu potrebnih javnih natječaja, ishođenje sve potrebne suglasnosti, građenje i sklapanje poslova povezanih s gradnjom, ishođenje svih potrebnih isprava i dokumentacije potrebne za tehnički pregled građevine, ishođenje uporabnih dozvola, plaćanje svih pristojbi i doprinosa vezanih uz ishođenje dozvola od nadležnih tijela uprave kao što su upravna pristojba, komunalni doprinos, vodni doprinos, te sva druga davanja povezana sa gradnjom objekata snositi Zagrebačka nadbiskupija.

Ovom Odlukom i potpisivanjem sporazuma sa Zagrebačkom nadbiskupijom te odvojenog sporazuma s Gradom Zagrebom omogućava se, navode u Vladi RH, brza realizacija projekta rekonstrukcije „Gradski stadion Maksimir“ kao građevine od nacionalnog interesa, a za što bi u suprotnome bilo potrebno višegodišnje čekanje okončanje upravnih postupaka koji bi, u najpovoljnijoj soluciji za Republiku Hrvatsku imali vrlo sličan ishod, te se istovremeno dugoročno rješava problem nedostatka sakralnih objekata u Gradu Zagrebu.

U Sporazumu koji bi Vlada Republike Hrvatske trebala sklopiti sa Gradom Zagrebom među ostalim preciziraju se obveze Grada Zagreba prema Zagrebačkoj nadbiskupiji te se Grad Zagreb obvezuje:

– izvršiti sve potrebne radnje da se zemljišta u vlasništvu Grada Zagreba koja budu utvrđena pogodnim za izgradnju crkava, naplatnim pravnim poslom prenesu u vlasništvo Republike Hrvatske

-da će Zagrebačkoj nadbiskupiji ili pravnoj osobi koju Zagrebačka nadbiskupija odredi prenijeti u vlasništvo dijelove k.č.br. 5353/1 i 5353/2 k.o. Trnje u skladu s ranije sklopljenim sporazumom između Grada Zagreba i Zagrebačke nadbiskupije

-da će uložiti napore da se prostorni planovi koji na dogovorenim lokacijama već predviđaju izgradnju sakralnih objekata (zona D8) u tom dijelu ne mijenjaju, te

-da će uložiti napore za osiguranje zona unutar prostornog plana pogodnih za izgradnju crkava na lokacijama određenim u Sporazumu ili lokacijama koje se naknadno sporazumno utvrde u slučaju da izgradnja crkvi iz bilo kojeg razloga ne bude moguća na navedenim lokacijama, a koje su po svojstvima, prvenstveno oblikom i položajem pogodne za izgradnju ili rekonstrukciju objekata za potrebe Katoličke Crkve.

Obje odluke Vlade RH o sklapanju dvaju Sporazuma kao i detaljna obrazloženja dostupna su na mrežnim stranicama Vlade RH.