Budi dio naše mreže
Izbornik

Zagreb: Održan Stručni skup za vjeroučitelje – Praćenje i vrednovanje u nastavi

Zagreb (IKA)

Stručni skup o temi „Praćenje i vrednovanje u nastavi“ namijenjen vjeroučiteljima Zagrebačke nadbiskupije održan je u srijedu, 28. veljače 2024. u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu u Zagrebu izvijestio je Ured za vjeronauk u školi Zagrebačke nadbiskupije.

Zbog broja sudionika isti program se ponavlja tri puta, a organizatori su Ured za vjeronauk u školi i Agencija za odgoj i obrazovanje. Skup je u ime organizatora otvorila prof. dr. Blaženka s. Valentina Mandarić uz nazočnost više savjetnice u Agenciji za odgoj i obrazovanje dr. sc. Gordane Barudžija, koja je moderirala drugim dijelom stručnog skupa te pozdravila okupljene vjeroučitelje, najavila temu, predavače i voditelje interaktivnih radionica.

Prvo predavanje održao je dr. sc. Josip Šabić, o temi „Vrednovanje odgojno-obrazovnih procesa i ostvarenosti ishoda“. Taj izraz označava aktivnosti prikupljanja i analize informacija radi donošenja stručnih procjena o napretku učenika i njihovim postignućima u učenju. U predavanju je predavač razmatrao problematiku usklađivanja aktivnosti vrednovanja s procesima učenja i poučavanja te nužnost istovremenog planiranja tih procesa.

Istaknuo je važnost usmjerenosti procesa vrednovanja na ključne kompetencije koje su integrirane u kurikulume predmeta, a koje su preduvjet uspješnoga učenja, rada i života (oblici mišljenja koji se vide kroz rješavanje problema i donošenje odluka, metakogniciju, kritičko mišljenje, kreativnost i inovativnost; zatim osobni i socijalni razvoj te oblike rada i korištenje alata poput komunikacije, suradnje, informacijske pismenosti i korištenje tehnologije).

Prezentirana su i tri osnovna pristupa vrednovanju (vrednovanje naučenog, vrednovanje za učenje i vrednovanje kao učenje) te njihova glavna obilježja, specifičnosti i prednosti, kao i ključna načela kvalitetnoga vrednovanja (pouzdanost, valjanost, pravednost, jasnoća, poticajnost, praktičnost i ekonomičnost, pozitivan utjecaj vrednovanja).

Nakon pauze riječ je preuzela prof. dr. Blaženka s. Valentina Mandarić i održala predavanje o temi „Vrednovanje u vjeronaučnoj nastavi – otvorena pitanja“. U prvom dijelu predavanja kontekstualizirala je vrednovanje u vjeronaučnoj nastavi i pojasnila njegovu važnost u planiranju: planiranju Godišnjeg izvedbenog kurikuluma, tematskom planiranju i planiranju nastavne aktivnosti (nastavne jedinice) te je istaknula određene promjene i naglaske vrednovanja u predmetnom kurikulumu Katoličkog vjeronauka. Osvrnula se zatim na razine vrednovanja (vrednovanje kao učenje, vrednovanje za učenje i vrednovanje naučenoga) te ih stavila u korelaciju s elementima vrednovanja koji se koriste u vjeronaučnoj nastavi (znanje, stvaralačko izražavanje, kultura međusobnog komuniciranja).

U zadnjem dijelu predavanja pozornost je usmjerena na specifičnosti vjeronauka unutar školskog kurikuluma i posljedice koje iz toga proizlaze, a odnose se na vrednovanje (model religijskog obrazovanja, religijsko opredjeljenje učenika i njihovih roditelja, elementi vrednovanja…) te je ponuđena metoda za kvalitetno vrednovanje.

Nakon predavanja i okrepe vjeroučitelji su raspoređeni u tri interaktivne pedagoške radionice (posebno za osnovnu i srednju školu) koju su vodili vjeroučitelji mentori i savjetnici Marica Celjak, Ksenija Miškulin, Tomislav Šegina, dr. sc. Kata Lamešić, Katarina Pučar i Tamara Golan, izvijestio je Ured za vjeronauk u školi Zagrebačke nadbiskupije.