Budi dio naše mreže
Izbornik

Prikazi

ŽENA: PROROŠTVO NOVOG DRUŠTVA Nevolje s kojima se žene suoeavaju u iseljeništvu Prigodom Nacionalnoga iseljeniekog dana, koji se u Italiji obilježava svakog 19. studenog, održana je tiskovna konferencija koju je otvorio biskup Caltanisetta Alfredo Garsi

a, ravnatelj Vijeaa za iseljenike Talijanske biskupske konferencije i zaklade "Migrantes". Ovogodišnji Iseljenieki dan pod geslom "Žena: proroštvo novog društva" se na poseban naein bavi problemima s kojima se žene suoeavaju u iseljeništvu. "Odlueujua

Svi problemi sada±njega vjeronauka

SUSRET KATEHETA DEKANATA ZAGREB - JUGOZAPAD Katehete u dekanatu Zagreb-jugozapad raspravljali o pote±koAama i moguAnostima sada±njeg ±kolskog i ¶upnog vjeronauka. Na± suradnik je o tome razgovarao s dr. Zvonimirom KureOiAem U zagrebaOkoj je ¶upi

FENIKS NA BRIJEGU Vojmil Rabadan: Feniks na brijegu Fantazija o povijesti zagreba~ke Katedrale U nizu sve~anosti, hodo~ačđa, simpozija i monografija u povodu 900. obljetnice zagreba~ke biskupije i prvog spomena grada Zagreba pročlo je jedva zapaženo p

rigodno izdanje kazaličnog djela čto ga je napisao nezaboravni hrvatski dramaturg krčđanskoga nadahnuđa prof. dr. Vojmil Rabadan. Rije~ je zapravo o posmrtnom izdanju dramatizirane povijesti zagreba~ke katedrale koju je Rabadan napisao za davnu praizvedb

GODINA 1995. PROGLAćENA GODINOM APOKALIPSE

"Uziši ovamo i pokazat đu ti čto se ima dogoditi nakon ovoga!" (Otk 4,1). Polazeđi od tog poziva iz knjige Otkrivenja sv. Ivana Apostola ekumenski patrijarh Bartolomej I, ispunjajuđi želju koju je na Patmosu g. 1988. bio izrazio njegov prethodnik Dim

MUĐENIćTVO BANJOLUĐKIH KATOLIKA

Skoro svakodnevno stižu do nas na razne na~ine, naj~ečđe preko izbjeglica i prognanika, dramati~ne vijesti iz banjolu~kog kraja. Najnoviji prikaz koji je do nas dospio osvjetljava doista neuobi~ajeno dramati~nu i neizvjesnu svakidačnjicu mnogih katol

1 180 181 182 183 184 187