Budi dio naše mreže
Izbornik

Dr. Maksimilijan Matjaž imenovan celjskim biskupom

Vatikan (IKA)

Papa Franjo imenovao je novim celjskim biskupom dr. Maksimilijana Matjaža, svećenika Mariborske nadbiskupije i dosadašnjeg profesora Svetog pisma na Teološkom fakultetu u Ljubljani, priopćio je u petak 5. ožujka Tiskovni ured Svete Stolice.

Mons. Maksimilijan Matjaž rođen je 23. kolovoza 1963. u Črni. Nakon osnovne škole u Mežici, pohađao je srednju ekonomsku školu u Slovenj Gradcu. Filozofsko-teološki studij pohađao je na Teološkom fakultetu u Ljubljani (1983.-1988.). Za svećenika je zaređen 29. lipnja 1989. godine i inkardiniran je u Mariborsku nadbiskupiju.

Od 1989. do 1991. bio je župni vikar u Zrečama. Od 1991. do 1995. studirao je Sveto pismo na Papinskom biblijskom institutu u Rimu gdje je stekao titulu magistra biblijskih znanosti. Nastavio je studij na Papinskom sveučilištu Gregoriana, gdje je doktorirao iz područja biblijske teologije 1998. godine. Godine 2000. studirao je biblijsku arheologiju na Studium Biblicum Franciscanum u Jeruzalemu. Od 1998. bio je asistent na Teološkom fakultetu u Ljubljani, od 2001. je docent na Katedri za Sveto pismo i židovstvo, a od 2011. je izvanredni profesor biblijskih znanosti i židovstva.

Od 2006. član je Prezbiterskog vijeća Mariborske nadbiskupije, a od 2011. član Kolegija savjetnika. Bio je duhovni pomoćnik u župi Dravograd (1998.-2010.), u Zreču (2010.-2012.), u Slovenj Gradecu (2012.-2013.) i u župi Šentilj (2013.-2020.).