Budi dio naše mreže
Izbornik

Isusovačka službe za izbjeglice poziva na humani pristup prema izbjeglicama i migrantima

Zagreb (IKA)

Ususret Svjetskom danu izbjeglica, koji se obilježava 20. listopada, Isusovačka službe za izbjeglice (JRS) podsjeća kako smo svi zajedno pozvani graditi svijet u kojem izbjeglice i druge prisilno raseljene osobe mogu ostvariti zaštitu, dobiti priliku te aktivno i ravnopravno sudjelovati u životu zajednice, izvještava hrvatski ured Vatican Newsa u srijedu 2. lipnja.

JRS vjeruje da je bratsko su-putovanje s izbjeglicama najvažniji način na koji možemo izraziti svoju solidarnost s njima i brigu za njihovu dobrobit. Ovo su-putovanje može značiti konkretan doprinos u smislu stručne i izravne podrške, što je zadatak djelatnika i volontera JRS-a, dok svi zajedno možemo doprinijeti tako da njegujemo međusobne odnose u duhu gostoprimstva, razumijevanja i otvorenosti za one kojima je pomoć najpotrebnija.

U svijetu u kojemu izbjeglice više no ikad trebaju dobrodošlicu, zaštitu i pravdu, dok opet iznova doživljavaju odbijanje, odbacivanje, poruge, te im se uskraćuju njihova temeljna ljudska prava, JRS nudi pratnju izbjeglicama kao znak nade i put ka ozdravljenju. I u situacijama u kojima se čini kako nema nade – JRS ostaje s izbjeglicama, kako bi povratili nadu i poručili im da ih svijet nije zaboravio i da nisu sami.

Vrijednosti na kojima JRS gradi svoju misiju jesu dostojanstvo, solidarnost, participacija, suosjećanje, gostoljubivost, nada i pravda. JRS vjeruje u neosporivo dostojanstvo svake osobe i surađuje s izbjeglicama i ostalim prognanicima bez obzira na rasu, spol, vjeru ili političko uvjerenje, provodeći misiju vjere i pravde kroz uvažavajuću službu solidarnosti spram izbjeglica iz različitih kultura, nacionalnosti i religija. JRS podupire načelo supsidijarnosti nastojeći biti otvoreno odgovoran za svoj rad i transparentan u donošenju odluka. Kroz suradnju s drugim vjerskim zajednicama, humanitarnim organizacijama i sa samim izbjeglicama, nastoji poticati suodgovornost, razlučivanje i participativno donošenje odluka.

JRS kao primjer konkretne i aktivne gostoljubivosti

Uza sve, JRS nastoji biti primjer konkretne i aktivne gostoljubivosti. Hodati zajedno, pratiti i pružati gostoprimstvo najugroženijima, onima „na granicama čovječanstva“, dajući prednost situacijama i mjestima najvećih potreba, gdje se može postići univerzalnije dobro, posebice tamo gdje ne postoji prisutnost i djelovanje drugih. Sve to kako bi držali živom nadu i kako nikoga ne bi ostavili po stani.
JRS se zalaže za pravdu koja omogućuje izbjeglicama da postanu “osobe sa svojim vlastitih glasom”, radeći zajedno s njima na unaprijeđenju sustava koji onemogućuju pristup pravima i uslugama. To znači da su zagovarački napori usmjereni prema ostvarivanju pravičnog i humanog postupanja spram izbjeglica, što uključuje podršku izbjeglicama u njihovim naporima da zatraže i ostvare svoja prava, kao i zastupanje kod vlada i institucija želju za boljim i pravednijim odgovorima na potrebe i patnju izbjeglica i svih prisilno raseljenih. Zagovaranje JRS-a je također usmjereno na jačanje pozitivne percepcije izbjeglica u javnosti, suzbijanje ksenofobije i ravnodušnosti, te promicanje integracije i socijalne kohezije.

Pozivajući nas da otvorimo svoja srca i vrata izbjeglicama, papa Franjo se poziva na solidarnost i konkretnu humanost, podsjećajući nas kako su u ovim teškim vremenima upravo izbjeglice kao siromasi „povlašteni učitelji spoznaje Boga, jer razotkrivaju naše sebičnosti, naše lažne sigurnosti, našu samodostatnost, te nas vode do iskustva Božje blizine i nježnosti“.

Jučer stranci, danas smo susjedi!

“Potreba za mirnim suživotom u različitosti budućnost je koja se već ostvaruje. Izazov kulturnog pluralizma, međureligijskog i ljudskog dijaloga, solidarnosti i uvažavanje različitosti zahtijevaju od nas hrabro i dubinsko suočavanje sa situacijama koje moraju otvarati proces prihvaćanja u kojemu susret pobjeđuje strah i obogaćuje nas kao ljude i kao kršćane. Dok zagovaramo pravedniji i humaniji pristup politika spram izbjeglica na nacionalnoj i međunarodnoj razini, slijedeći primjer pape Franje, razmišljajmo kako se to može dogoditi i nama, kako se nekima od nas slično, ne tako davno, i dogodilo”, poručili su iz hrvatskog ureda Isusovačke službe za izbjeglice.

Kao i svake godine, JRS će Svjetski dan izbjeglica obilježiti brojnim prigodnim aktivnostima, imajući u fokusu upravo osnaživanje i informiranje manjih lokalnih zajednica, otkrivajući im njihove vlastite potencijale i potičući ih da se angažiraju u procesu integracije svojih novih sugrađana. Jer kako iz JRS-a poručuju već godinama: Jučer stranci, danas smo susjedi!, izvijesio je hrvatski ured Vatican Newsa u srijedu 2. lipnja.