Budi dio naše mreže
Izbornik

Izlaganje direktora ICCRS-a o krštenju u Duhu Svetom i vodstvu

Zadar (IKA)

Oreste Pesare, direktor Međunarodne službe katoličke karizmatske obnove u Vatikanu (ICCRS) gostovao je prva dva dana na Nacionalnom susretu voditelja i duhovnika karizmatskih zajednica u Hrvatskoj u hotelu Kolovare u Zadru. U petak 30. studenoga održao je izlaganje o krštenju u Duhu Svetom i naravi voditelja u svjetlu svetopisamske Božje riječi.

Pesare 22 godine radi u ICCRS-u, pohodio je 53 zemlje svijeta. Njegov dolazak u Zadar veliki je dar  članovima pokreta „Obnova u Duhu Svetom”, ali i izraz poštovanja Crkvi u Hrvatskoj i priznanja svemu što ta struja milosti u Hrvatskoj čini. Pesare je pojasnio stvarnost krštenja u Duhu Svetom. „Krštenje u Duhu Svetom je osobita uspostava odnosa između osobe i Boga kao Oca. Naš život treba pokazati plodove života u Duhu Svetom. Krštenje koje je Isus primio značilo je odnos s njegovim Bogom Ocem. Isus je bio pravi Bog i pravi čovjek, ali zbog svoje ljudske naravi trebao je primiti Duha Svetoga po krštenju. Bez toga iskustva Božje ljubavi kao Oca, njegovo poslanje nije moglo započeti“, rekao je Pesare tumačeći to slijedom u Lukinu evanđelju.

Nakon što je primio krštenje, Isus je bio odveden u pustinju. „Zato što je primio silu Duha Svetoga, mogao se oduprijeti kušnjama u pustinji. Pustinja simbolizira naš ljudski život. Kako mi možemo proći pustinje našeg života, ako nemamo duboki odnos s Ocem? Traži Duha Svetoga kako da prebrodiš  teškoće i da kao Isus budeš pobjednik u životu. Isus je bio pobjednik u pustinji“, poručio je Pesare.

Nadalje, Luka opisuje kako je Isus nakon pustinje otišao u sinagogu u Nazaret gdje je ustao i rekao: „Duh Gospodnji na meni je jer me pomaza! On me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje, vid slijepima, na slobodu pustiti potlačene, proglasiti godinu milosti Gospodnje”. Slijed je krštenje, kušnja u pustinji pa proglas moći, snage, jer je na Isusa sišla sila Duha Svetoga. Bez krštenja i dubokog odnosa s Ocem, Isus kao čovjek ne bi pobijedio sve kušnje, izašao iz pustinje i ne bi imao snage za naviještati oslobođenje“, istaknuo je Pesare, upitavši tko je od nas, u usporedbi s Isusom po kome smo se pozvani oblikovati, sposoban i može reći da uvijek pobjeđuje u pustinji svog života i da je Duh Gospodnji na njemu.

To je osnova onome što treba prethoditi i ulozi voditelja u zajednici te je Pesare pojasnio kada osoba može biti poslana drugima. „Otac je radio sa Sinom na pedagoški način. Otac je Isusa blagoslovio, pa ga je poslao. I Isus je kasnije koristio tu pedagogiju, radio je samo ono što je radio i Otac. Isus je odabrao učenike najprije da budu s njim, da ostanu s njim, onda da ih pošalje da navještaju evanđelje i oslobađaju od zla. Važno je biti s Isusom da bi primio blagoslov, da bi bio apostol, da iskusiš Božju ljubav. Tek onda Isus ih šalje da budu voditelji u svijetu. Isus ne šalje nekoga da bude voditelj, prije nego je osobno iskusio Božju prisutnost u svom životu. Isus poziva svoje učenike, blagoslivlja ih, ljubi i tek onda ih šalje. Bog Otac koristi tu pedagogiju, Sin to koristi, a Duh Sveti ne može činiti drugačije od toga“, poručio je Pesare, istaknuvši da je krštenje u Duhu Svetom način da zaista iskusimo Božju ljubav. „Onda će nas Bog poslati. Nema poslanja bez iskustva Božje ljubavi. Bog nas zove da budemo njegovi učenici. A učenik treba biti poput Učitelja. Onda nas Gospodin šalje da budemo njegovi misionari. Moraš biti učenik, da bi onda mogao biti dobar misionar. Nitko ne može biti misionar, ako nije učenik“, naglasio je Pesare.

Podsjetio je da je i umirovljeni papa Benedikt XVI. u Južnoj Americi 2007. g. rekao da sve krštene osobe primaju od Isusa mandat da budu učenici i misionari. O tome govori i papa Franjo, a to je utemeljeno u Svetom pismu. „Biti učenik i misionar dvije su stvarnosti jednog novčića. Kad je učenik zaljubljen u Isusa, ne može prestati naviještati svijetu da samo u njemu imamo spasenje. Primanje krštenja u Duhu Svetom je samo početak našeg djelovanja s Isusom. Kada su učenici na Pedesetnicu primili Duha Svetoga, njihovi životi su se preobrazili, počeli su hrabro naviještati evanđelje, nakon Petrovog govora 3000 ljudi se obratilo. Pedesetnica opisana u Djelima apostolskim je izljev Duha Svetoga za poslanje, za misije. Učenici su primili silu i darove Duha Svetoga da mogu biti misionari“, rekao je Pesare. Također, još jedna Pedesetnica opisana je u Ivanovu evanđelju, a to je Pedesetnica ljubavi. „Izvor Duha Svetoga je u Isusovu probodenom srcu. Iz probodena Isusova boka na križu potekla je krv i voda koja se pretvorila u rijeku milosti. A karizmatska zajednica naziva se strujom, rijekom milosti u Crkvi“, rekao je Pesare.

Tragom biblijske riječi, rekao je da smo mi poput stabla, a stablo mora biti blizu rijeke Duha Svetoga da bi uvijek davalo plodove. „Ako su naša korijenja u vodi Duha Svetoga, donosit ćemo plodove i u zimi našeg života. Naše korijenje znači kreposti, a lišće na stablu je karizma. Stabla blizu rijeke života imaju plodove i lišće. Plodovi su dobri za jelo a lišće je dobro za ozdravljenje duha, tijela i psihe. Stablo ukorijenjeno u Duhu Svetom ima plodove i lišće. Život stabla je za drugoga, da drugi mogu jesti naše plodove i da drugi ozdravljaju od našeg lišća. Da bi bio učenik, trebaš Pedesetnicu ljubavi iz Ivanovog evanđelja. To ćeš iskusiti ako je tvoje korijenje u Duhu, a to znači u molitvi, razmatranju Božje riječi i sakramentima“, rekao je Pesare, istaknuvši da je ispovijed na poseban način sakrament Duha Svetoga, jer kad nas svećenik odrješuje od grijeha, naši se grijesi peru vodom i krvlju Isusa. „Voditelj u Obnovi znači biti stablo puno Duha Svetoga, tada ćete biti zaista sposobni mijenjati Hrvatsku“, poručio je Pesare sudionicima nacionalnog susreta karizmatskih zajednica.

Ključne riječi:
nacionalni susret Pesare Zadar